ISTNIEJĄCE ZAANGAŻOWANIA W NASZEJ WSPÓLNOCIE DUSZPASTERSKIEJ

Wykaz jest praktyczną pomocą służącą wybraniu konkretnego wyrazu swojej wiary w Syna Bożego i w Jego Mistyczne Ciało czyli Kościół. W wykazie znajdziemy wymienione konkretne czyny miłości wobec innych wierzących w konkretnej wspólnocie Ludu Bożego modlącej się tutaj na Łosiówce. Na zakończenie Rekolekcji będzie krótkie omówienie tych zaangażowań. Wierni, którzy odczytają w sercu potrzebę aktywnego uczestnictwa w życiu naszej Wspólnoty, proszeni są zgłaszać się do ks. Roberta do zakrystii po mszach św.

 • Wolontariusz parafialnego Caritas – włączenie się we wsparcie chorych lub/i potrzebujących poprzez pomoc okazjonalną lub stałą (zob. Caritas)
 • Wolontariusz parafialny Światowych Dni Młodzieży – włączenie się w czuwanie w kościele i przy kościele w czasie Dni Młodzieży w Krakowie (26-31 lipca br.)
 • Włączenie się czynne w liturgię (zob. Liturgiczna Służba)
 • Włączenie się w dbanie o świątynię i jej otoczenie – np. układanie kwiatów w kościele (raz na 2 miesiące) czy przygotowanie wystroju świątecznego (np. szopki lub Bożego grobu)
 • Animator Ogrodu biblijnego przed kościołem czyli "Ogrodu Boga"
 • Animator kawiarenki oratoryjnej – dyżur 1 raz na miesiąc po jednej Mszy św.
 • Animator spotkań wspólnoty – włączenie się w organizacje festynów i spotkań wspólnotowo-duszpasterskich
 • Ewangelizacja wałów wiślanych – zapraszanie przechodzących wałami na adorację i spowiedź do kościoła lub modlitwa osobista w kościele razem z gośćmi (niedziele lub/i soboty, wiosną i jesienią, g.15-17)
 • Włączenie się w życie którejś z Grup duszpasterskich (zob. poniżej)
 • Inne – według propozycji parafian (według charyzmatów od Ducha Świętego)

GRUPY DUSZPASTERSKIE:

1-2) RADA DUSZPASTERSKA oraz RADA EKONOMICZNA – osoby z nominacji
3) Stowarzyszenie Salezjanie Współpracownicy - stowarzyszenie świeckich żyjących duchowością ks. Bosko w codzienności czyli uświęcanie się wg duchowości salezjańskiej.
   Przewodniczącą jest Romana Golba. Spotkania – raz w miesiącu: ostatni dzień miesiąca: Msza św. i agapa.
4) Grupa „Caritas”- animuje całoroczną działalność charytatywną (np. poprzez zbiórki na potrzebujących do puszek w 3. niedzielę miesiąca) oraz duszpasterstwo chorych. Przewodniczącym jest Stanisław Stelmach.    Spotkania – okazjonalne.
  Grupę wspomagają WOLONTARIUSZE - b. wiele możliwości wsparcia bliźniego !
5) Żywy Różaniec – służy rozwojowi życia modlitewnego i wspieraniu bliźnich modlitwą.
     Są u nas 3 róże żeńskie i 1 męska (zelatorzy: Krystyna Dąbek, Halina Czubowa, Renata Rutkiewicz; Paweł Gawlik). Spotkania: 1x/miesiąc, 24. dzień miesiąca na Mszy św. wieczornej.
6) Liturgiczna Służba – animuje liturgię Wspólnoty Kościoła w naszej świątyni - kontakt dla zainteresowanych przed i po Mszach św. w zakrystii
   a) lektorzy – dla młodzieży męskiej powyżej gimnazjum
   b) ministranci – dla chłopców od lat 5 
   c) scholka „Promyczki z Łosiówki” - dla dziewcząt
   d) Liturgiczna Grupa Dorosłych – dla wszystkich dorosłych chcących czytać czytania lub modlitwę wiernych w czasie Mszy św. lub śpiewać wtedy psalm
7) Grupa „RODZINA BOGA”: dla małżeństwa i rodziny; Spotkania: 1x/miesiąc (soboty lub niedziele),  g. 16.30

8) Wspólnota salezjańska „ZIEMIA BOGA”: wspólnota modlitewno-ewangelizacyjna

   Msza św. wspólnotowa: I. niedziela miesiąca, g.18.00, po niej – agapa
   Spotkanie w tygodniu - w środy, o 1930. Grupy wiekowe: STUDENCI; POST-STUDENCI; DOROŚLI-RODZINY; Grupy tematyczne – np.: teatralna, uwielbieniowa, wstawiennicza.
9) Wspólnota „Bure Misie”: wsparcie dla niepełnosprawnych psychicznie i ich rodzin
   Spotkania: (a) Msza św. - w III. sobotę miesiąca, g. 15.15; (b) spotkanie harcerzy (1 nd, g.10)

10)  Skauci Europy: harcerstwo:  Spotkania wg grafiku.
11) Akademia Sztuk Przeróżnych na Łosiówce –grupuje artystów amatorów i profesjonalnych z różnych dziedzin (od rękodzielnictwa przez rysunek, rzeźbę do foto), którzy chcą się dzielić swą twórczością z innymi na wspólnych wystawach.Potrzebni są też animatorzy wystaw, którzy będą pomagać w ich tworzeniu i pilnowaniu (wystawy okresowe 2-3x/rok połączone ze wspólnymi spotkaniami; warsztaty artystyczne)
12) Redakcja „Sygnaturki” - redaguje nasze pisemko parafialne oraz stronę internetową.

Szybki kontakt

Kościół Rektoralny Salezjanów
      pw. MB Wspomożenia Wiernych

Adres: Tyniecka 39, Kraków 30–323

Telefon: +48 122 663 611

Email: info@losiowkasdb.pl

Strona: losiowkasdb.pl

Bank: 62 1600 1013 1847 8609 2000 0004


Kancelaria parafialna - godziny urzędowania:

 • wtorek, piątek, godz. 1600-1730