NAGRODA NASZEJ WSPÓLNOTY - TYTUŁ "ANIMATOR SMA" I STATUETKA

Nagroda Salezjańskiego Rektoratu parafialnego pw. MB Wspomożenia Wiernych
 „Animator Societatis Mariae Auxiliatricis” (Animator Wspólnoty Maryi Wspomożycielki)
oraz
„Dyplom Wdzięczności Pro Deo et Societatis”

Regulamin

    1. Nagroda Salezjańskiego rektoratu parafialnego pw. MB Wspomożenia Wiernych jest przyznawana za długotrwały czyli przynajmniej 7-letni (biblijna liczba pełni) i znaczący wolontarystyczny wkład w życie i działalność Wspólnoty duszpasterskiej na Łosiówce.
    2. Nagroda nosi tytuł „Animator Societatis Mariae Auxiliatricis” i ma postać statuetki przedstawiającej Wspomożycielkę z kościoła na Łosiówce. Wręczana jest wraz z dyplomem potwierdzającym otrzymanie nagrody, na którym umieszczone zostanie uzasadnienie przyznania nagrody.
    3. Nagroda przyznawana jest raz w roku i ogłaszana w Uroczystość MB Wspomożenia Wiernych, 24 maja. Otrzymuje ją zasadniczo dwóch woluntariuszy, biblijnych dwóch świadków Wspólnoty wierzących, wyłonionych spośród osób nominowanych przez Jury.
    4. W skład jury wchodzi rektor kościoła, oboje wiceprzewodniczący Rady Duszpasterskiej oraz przewodniczący Rady Ekonomicznej. Dodatkowo na zasadzie dobrowolności do jury będą wchodzić osoby, które otrzymały nagrodę „Animator Societatis Mariae Auxiliatricis”.
    5. Osoby nominowane, które nie otrzymały nagrody głównej, wyróżnione zostaną dyplomem zatytułowanym „Dyplom Wdzięczności Pro Deo et Societatis”.
    6. „Dyplom Wdzięczności Pro Deo et Societatis” jest przyznawany osobom, które wniosły znaczny wkład w życie i działalność Wspólnoty duszpasterskiej na Łosiówce jako wolontariuszom.
    7. Nagroda i dyplom wręczane będą zasadniczo w ramach Odpustu Wspomożycielki w sposób uroczysty w dniu specjalnie do tego wybranym.

Kraków, 24.05.2018
 

NAGRODA REKTORATU za rok 2018 - Nagroda „Animator Societatis Mariae Auxiliatricis”

Jury:
    1. ks. Robert Bieleń – rektor kościoła
    2. Renata Rakoczy – wiceprzewodnicząca Rady Duszpasterskiej
    3. Stanisław Stelmach – wiceprzewodniczący Rady Duszpasterskiej

Nominowani do Nagrody z grona duchownych i świeckich, w Roku 100-lecia Niepodległości i salezjańskiej Łosiówki, którzy nagrodę otrzymują:

    1. Ks. Jan Wilkołek sdb – za długoletnią posługę duszpasterską w ramach prowadzenia niedzielnej mszy św. o godz. 7.30 oraz niedzielnej spowiedzi św. o godz. 18.00
   2. Ks. dr Jan Krawiec sdb – za długoletnią posługę duszpasterską, w tym jako duszpasterz mieszkańców bloków przy ul. Praskiej (1962-66), rektor kościoła (1966-70), proboszcz dębnicki (1982-88) oraz spowiednik (dyżur w konfesjonale od kilkunastu lat, kilka razy w tygodniu)
    3. Inż. Dariusz Krzyk – za prowadzenie wszystkich remontów w ciągu ostatnich siedmiu lat, w tym zrobienie projektu schodów i windy oraz za przewodniczenie Radzie Ekonomicznej
    4. Ryszard Wierzbicki – za udział we wszystkich remontach w ciągu ostatnich siedmiu lat, w tym własnoręczną pracę przy każdym z nich
Kraków, 24.05.2018

Szybki kontakt

Kościół Rektoralny Salezjanów
      pw. MB Wspomożenia Wiernych

Adres: Tyniecka 39, Kraków 30–323

Telefon: +48 122 663 611

Email: info@losiowkasdb.pl

Strona: losiowkasdb.pl

Bank: 62 1600 1013 1847 8609 2000 0004


Kancelaria parafialna - godziny urzędowania:

  • wtorek, piątek, godz. 1600-1730