NOWY SŁUGA BOŻY Z NASZYCH DĘBNIK

HEROICZNOŚĆ CNÓT JANA TYRANOWSKIEGO

W pamięci mieszkańców Krakowa w sposób szczególny zapisała się postać Jana Tyranowskiego. Ludzie, którzy mieli szczęście go poznać, byli i są przekonani, że był on człowiekiem o głębokiej duchowości chrześcijańskiej, realizujący w sposób nadzwyczajny powołanie do świętości jako apostoł młodzieży. Prowadząc przy parafii salezjańskiej na krakowskich Dębnikach „Żywy Różaniec”, umiał budzić powołania do życia zakonnego i kapłańskiego. Przyczynił się także do odkrycia powołania u młodego Karola Wojtyły.

Opinia świętości Jana Tyranowskiego, która trwała po jego śmierci, sprawiła, że w latach 1997-2000 został przeprowadzony proces kanoniczny o jego życiu i działalności, a jesienią 2011 roku został zredagowany dokument „Positio”, czyli opracowanie uzasadniające heroiczność życia sługi Bożego Jana Tyranowskiego.
Przekonanie o wybitnym życiu tej osoby zostało niedawno oficjalnie uznane przez Kościół. W dniu 20 stycznia 2017 roku watykańska Kongregacja do spraw Świętych – po analizie „Positio” – wydała „Dekret o heroiczności cnót w krakowskiej sprawie beatyfikacji i kanonizacji sługi Bożego Jana Tyranowskiego, wyznawcy (1901-1947)”. Dokument ten, podpisany przez prefekta kongregacji kard. Angela Amato oraz sekretarza bpa Marcella Bartolucciego, stwierdza uroczyście, iż Jan Tyranowski podczas swego życia realizował w stopniu heroicznym wszystkie cnoty ludzkie i chrześcijańskie. A zatem przysługuje mu tytuł „czcigodny” (łac. venerabilis).

Od tej pory Jana Tyranowskiego należy nazywać „czcigodnym sługą Bożym”. Oznacza to, że można wzywać go prywatnie jako orędownika we wszystkich potrzebach, wypraszając za jego pośrednictwem wszelkie potrzebne łaski u Pana Boga.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że analiza „Positio” Jana Tyranowskiego przez Komisję Teologów, a następnie tzw. Komisję Kardynałów i Biskupów, nastąpiła bardzo szybko: po około 5 latach od jej złożenia. Ogłoszenie dekretu o heroiczności cnót czcigodnego sługi Bożego Jana Tyranowskiego jest przełomowe, potwierdza bowiem przekonanie o świętości Jana Tyranowskiego – tak żywe pośród wiernych Kościoła krakowskiego. Jest także wymownym świadectwem wartości i jakości pracy wszystkich osób zaangażowanych w tę sprawę, zwłaszcza salezjanów prowadzących proces w Krakowie, a potem w Rzymie pod kierunkiem postulatora sprawy bpa Enrica dal Covolo.

Obecnie należy się modlić o cud za wstawiennictwem czcigodnego sługi Bożego Jana Tyranowskiego. Gdy on nastąpi, będzie można przystąpić do starania się o ogłoszenie błogosławionym naszego dębnickiego kandydata na ołtarze.

Tekst: ks. dr Adam Nyk SDB (wicepostulator procesu i autor Positio cz. s. B. Jana Tyranowskiego)
Zdj.: ks. Leszek Kruczek SDB

Szybki kontakt

Kościół Rektoralny Salezjanów
      pw. MB Wspomożenia Wiernych

Adres: Tyniecka 39, Kraków 30–323

Telefon: +48 122 663 611

Email: info@losiowkasdb.pl

Strona: losiowkasdb.pl

Bank: 62 1600 1013 1847 8609 2000 0004


Kancelaria parafialna - godziny urzędowania:

  • wtorek, piątek, godz. 1600-1730