XIV WYSTAWA: 28 stycznia - 4 lutego 2018 - "Ks. Ignacy na stulecie Łosiówki" (ŻYCIORYS I WYBRANE EXLIBRISY)

Ks. Ignacy Ryndzionek – artysta ducha i  kreski
Ks. Ignacy jest salezjaninem, kapłanem, a zarazem plastykiem-amatorem. Pójście drogą powołania salezjańskiego sprzyjało rozwojowi umiejętności plastycznych, zwłaszcza w czasach komunistycznych zwalczających poligrafię kościelną. Warsztatu plastycznego uczył się od salezjańskich koadiutorów, tj. braci zakonnych, Jana Kajzera i Ludwika Mocarskiego, którzy byli absolwentami wyższych szkół plastycznych. Ukończył też kurs artystyczny w Państwowym Ognisku Kultury Plastycznej pod kierunkiem Zygmunta Waśniewskiego i Janusza Halickiego. Najpierw najwięcej realizował się w pracach dekoratorskich do kościołów i przedstawień teatralnych, a następnie, zwłaszcza w czasach pracy w Poligrafii salezjańskiej w Krakowie, poświęcił się ilustratorstwu oraz tworzeniu plakatów, zaproszeń, dyplomów (np. dla Festiwalu Muzyki „Sacrosong”). W międzyczasie „odkrył” ekslibris, w którym się rozmiłował. Dzielił się też z innymi swoją pasją prowadząc m.in. kursy plastyczne dla kleryków salezjańskich.
Jest on przede wszystkim twórcą małej grafiki w technice linorytu, choć również stosował techniki własne. Stworzył ok. 250 znaków (ekslibrisów). Jego prace skupiające się na pięknie Boga i człowieka cechują się precyzyjną kreską i lekką linią, które przynoszą bogactwo szczegółów połączone z wysublimowaną estetyką. Naznaczone są też pozytywnym humorem, cechującym przez całe życie ks. Ignacego. Tworzone przez niego ekslibrisy to z jednej strony ciągłe poszukiwanie lepszego ujęcia charakteru i zaangażowania życiowego osoby, której dedykowane jest dzieło, a z drugiej poszukanie nowej techniki wykonania, nowego materiału twórczego.
Ks. Ignacy urodził się w rodzinie Stanisława i Władysławy Ryndzionek 30 lipca 1932 r. w Leonpolu nad Dźwiną (dawniej Polska, dzisiaj Białoruś). Miał brata Bronisława. W 1945 r. rodzina została przesiedlona na ziemie zachodnie, do miasta Góra Śląska. W 1950 r. wstąpił do nowicjatu salezjańskiego, gdzie rok później złożył śluby zakonne. Studiował w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie na Łosiówce. W ramach studiów odbył dwuletnią praktykę pedagogiczno-wychowawczą (asystencję) w Zakładzie Salezjańskim w Oświęcimiu. Święcenia kapłańskie przyjął 20 czerwca 1959 r. z rąk bp Karola Wojtyły.
Po odbyciu rocznego kursu księgowości i korespondencji w Krakowie (1959-60)  rozpoczął pracę w kancelarii szkolnej w Oświęcimiu. Przez rok był kierownikiem oratorium przy parafii pw. MB Wspomożenia Wiernych w Oświęcimiu, a kolejny rok katechetą szkolnym w Kopcu  koło Częstochowy. Ważnym czasem jego rozwoju artystycznego była peregrynacja obrazu MB Częstochowskiej po archidiecezji krakowskiej (marzec 1967 r.), gdyż otrzymał zadanie zrobienia dekoracji dla 16 kościołów z dwóch dekanatów. Wtedy to dekorowanie kościołów z racji świąt i uroczystości stało się jego domeną – udekorował ich ok. pięćdziesięciu.
W latach 1968-75 pracował duszpastersko we Wrocławiu. Tam przystąpił do grupy twórców ekslibrysów „RYS”, z którymi wystawiał swoje prace na wystawach zbiorowych. Na zakończenie pobytu we Wrocławiu, w 1975 r., miał swoją pierwszą wystawę indywidualną w Klubie Inteligencji Katolickiej. W 1975 r. powrócił do Krakowa, gdzie pracował w Poligrafii salezjańskiej jako plastyk prowadząc jednocześnie kursy plastyczne dla kleryków seminarium salezjańskiego. W 1989 r. podjął pracę misyjną na wschodzie - w Odessie (1990-2004) i Korostyszewie (2004-09) na Ukrainie oraz Rostowie nad Donem w Rosji (2009-16). Od 2016 r. mieszka i pracuje w seminarium salezjańskim w Krakowie.
Obecna wystawa pod auspicjami Akademii Sztuk Przeróżnych na Łosiówce pt. „Ks. Ignacy na stulecie Łosiówki” jest jego czwartą wystawą indywidualną, po wspomnianej już wystawie wrocławskiej oraz wystawach w Akademii Ekonomicznej w Odessie (2003) i w Domu Kultury w Korostyszewie (2008). Na wystawie można obejrzeć prawie wszystkie jego prace, w tym również prace archiwalne, wśród których część jest nieefektownie wydrukowana. Ze względu na zaginięcie matryc prac jednak nie można powtórzyć.
ks. dr Robert Bieleń sdb

(Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć)

Szybki kontakt

Kościół Rektoralny Salezjanów
      pw. MB Wspomożenia Wiernych

Adres: Tyniecka 39, Kraków 30–323

Telefon: +48 122 663 611

Email: info@losiowkasdb.pl

Strona: losiowkasdb.pl

Bank: 62 1600 1013 1847 8609 2000 0004


Kancelaria parafialna - godziny urzędowania:

  • wtorek, piątek, godz. 1600-1730