• Rada Ekonomiczna (RE) - powołana 17 października 2011; inicjuje ona i konsultuje działania ekonomiczne naszego duszpasterstwa i jest pomocą doradczą dla naszego duszpasterza, ks. Roberta Bielenia
  • W skład Rady wchodzą: ks. Robert Bieleń, Dariusz Krzyk (przewodniczący), Renata Rakoczy (z urzędu jako wiceprzewodnicząca Rady Duszpasterskiej), Jerzy Gabryś,  Jerzy Maciejowski, Mieczysław Michalski (sekretarz), Stanisław Stelmach, Marian Świder (wiceprzewodniczący), Danuta Turczyńska (wiceprzewodnicząca). Honorowym członkiem RE jest Ryszard Wierzbicki

Szybki kontakt

Kościół Rektoralny Salezjanów
      pw. MB Wspomożenia Wiernych

Adres: Tyniecka 39, Kraków 30–323

Telefon: +48 122 663 611

Email: info@losiowkasdb.pl

Strona: losiowkasdb.pl

Bank: 62 1600 1013 1847 8609 2000 0004


Kancelaria parafialna - godziny urzędowania:

  • wtorek, piątek, godz. 1600-1730