• Żywy Różaniec (Róże) - grupa modlitewna żyjąca duchowością różańca oraz dzieląca się nią z innymi
  • Członkowie:
    • 3 róże żeńskie (zelatorzy: Krystyna Dąbek, Halina Czubowa, Renata Rutkiewicz)
    • 1 róża męska (zelator: Paweł Gawlik)
  • Spotkania - główne: 24. dzień m-ca, na mszy św. wieczornej: zmiana tajemnic różańca

                         dodatkowe: wtorki, godz. 1730  (różaniec animują róże)

                                   I. wtorki - Różaniec z wypominkami rocznymi

                                   II-IV wtorek - Różaniec do Siedmiu boleści Maryi

 

  • ZAPROSZENIE:

3 października (Sobota) odbędzie się krakowska VI Pielgrzymka Członków Żywego Różańca do Łagiewnik (z Sanktuarium św. Jana Pawła II do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego).
    930 - Rozpoczęcie modlitwą w Sanktuarium św. Jana Pawła II.
  1000 - "Droga Miłosierdzia"
  1200 - Eucharystia i adoracja w bazylice Miłosierdzia Bożego Zob.: zr.diecezja.pl; www.milosierdzie.plwww.janpawel2.pl


Szybki kontakt

Kościół Rektoralny Salezjanów
      pw. MB Wspomożenia Wiernych

Adres: Tyniecka 39, Kraków 30–323

Telefon: +48 122 663 611

Email: info@losiowkasdb.pl

Strona: losiowkasdb.pl

Bank: 62 1600 1013 1847 8609 2000 0004


Kancelaria parafialna - godziny urzędowania:

  • wtorek, piątek, godz. 1600-1730