Motto Ogrodu Biblijnego "Ogrodu Boga"

„Zasadziwszy ogród Eden na Wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka..., aby uprawiał go i doglądał” (Rdz 2,8.15b)


Opis loga Ogrodu Biblijnego

Ogród biblijny ze swej istoty jest połączeniem dwóch Ksiąg: Księgi Pisma św. i Księgi Natury. Z tego względu w naszym logo jest rysunek Biblii oraz gałązki oliwnej reprezentującej Księgę Natury. Z Biblii wychodzą promienie symbolizujące miłość i mądrość Boga, które oświetlają całą ziemię i wszechświat (kulisty kształt logo oraz kolor żółty w środku i pomarańczowy na skraju koła). To światło pomaga nam zgłębiać samą Biblię, ale również pomaga mądrze odczytywać Księgę Natury i zadbać o nią odpowiednio, a więc również pielęgnować ogrody, w tym nasz "Ogród Boga". Dopełnieniem przesłania logo są napisy informujące o nas czyli nazwa własna ogrodu, tj. "Ogród Boga" oraz miejsce jego lokalizacji, czyli Kraków - Łosiówka (tj. część dzielnicy VIII Dębniki znajdującej się w Krakowie, w Polsce).

ks. dr Robert Bieleń sdb

The motto of the biblical garden's "Garden of God"

"And the Lord God planted a garden in Eden, in the east; and there he put the man who he formed ..., to till it and keep it "(Gen. 2.8.15b)


Description of the biblical garden's logo

In essence the biblical garden is a combination of two Books: the Book of Scripture. and the Book of Nature. For this reason, our logo includes a drawing of the Bible and an olive branch, which represents the Book of Nature. The Bible sends out rays, which symbolizes God`s love and wisdom, illuminating the whole earth and the universe ( the logo has a spherical shape and is yellow in the middle and orange on the edge). This light helps us not only to study the Bible itself, but also wisely read the Book of Nature and take proper care of it. And undoubtedly gardens are part of nature, including our "Garden of God." To finish off, the logo has an inscription informing about the garden, i.e. the garden`s proper name:. "Garden of God" and its location: Krakow - Łosiówka (i.e. part of District VIII Debniki, located in Krakow, Poland).

Fr. Dr. Robert Bieleń SDB

Translated by Małgorzata Bieleń

Szybki kontakt

Kościół Rektoralny Salezjanów
      pw. MB Wspomożenia Wiernych

Adres: Tyniecka 39, Kraków 30–323

Telefon: +48 122 663 611

Email: info@losiowkasdb.pl

Strona: losiowkasdb.pl

Bank: 62 1600 1013 1847 8609 2000 0004


Kancelaria parafialna - godziny urzędowania:

  • wtorek, piątek, godz. 1600-1730