A) Rada Duszpasterska w 2013-2014

Rada Duszpasterska powołana została dnia 15.03.1995. Inicjuje ona i konsultuje działania pastoralne naszego Duszpasterstwa i jest pomocą doradczą dla naszego duszpasterza, ks. Roberta Bielenia.

W jej skład wchodzą: ks. Robert Bieleń, Renata Rakoczy(z-ca przewodniczącego, RE) oraz Karolina Chudzio (BM), Halina Czubowa (Róże), Krystyna Cyganek (DPS), Krystyna Dąbek (Róże), Jerzy Gabryś (RE), Teresa Gabryś (ASP na Łosiówce), Paweł Gawlik (Róże), Romana Golba (SSW), Ania Goździk (BM), Łukasz Kasiniak (PW), Dariusz Krzyk (RE), Marta Łopatowska (katechetka z SOSW), Michał Michalski (LS), Magda Pasteczka (BM), Michał Piekara (PW), Renata Rutkiewicz (Boskie rodziny, schola), Mariusz Rutkowski (Róże), Patrycja Siemiginowska (ZB), Magda Skarbińska (ZB), Stanisław Stelmach (Caritas, RE), Marian Świder (RE), Katarzyna Wajda (Sygnaturka), Zofia Wajda (S).          

B) Zasadnicze działania pastoralne w 2014 r.

A) Duszpasterska Rada Ekonomiczna

Rada Ekonomiczna powołana została dnia 17.10.2011. Inicjuje ona i konsultuje działania ekonomiczne naszego duszpasterstwa i jest pomocą doradczą dla naszego duszpasterza, ks. Roberta Bielenia.

W jej skład wchodzą: ks. Robert Bieleń, Renata Rakoczy (z urzędu jako przewodnicząca Rady Duszpasterskiej) oraz Jerzy Gabryś, Dariusz Krzyk (przewodniczący), Jerzy Maciejowski, Mieczysław Michalski (sekretarz), Stanisław Stelmach, Marian Świder (wiceprzewodniczący), Danuta Turczyńska (wiceprzewodnicząca). Honorowym członkiem RE jest Ryszard Wierzbicki.

B) Zasadnicze wydatki materialne w 2014 r.

Szybki kontakt

Kościół Rektoralny Salezjanów
      pw. MB Wspomożenia Wiernych

Adres: Tyniecka 39, Kraków 30–323

Telefon: +48 122 663 611

Email: info@losiowkasdb.pl

Strona: losiowkasdb.pl


Kancelaria parafialna - godziny urzędowania:

  • wtorek, piątek, godz. 1600-1730