Grupa "Caritas"

DUSZPASTERSKA GRUPA "CARITAS"

  • Duszpasterska Grupa "Caritas" (Caritas) - animuje całoroczną działalność charytatywną, w tym przeprowadza przed kościołem zbiórki na potrzebujących do puszek w 3. niedzielę m-ca
  • Członkowie: Stanisław Stelmach (przewodniczący), Halina Czubowa, Jerzy Gabryś, Magdalena Maciejowska, Renata Rakoczy, Danuta Stelmach, Marian Świder; grupę wspomagają wolontariusze
  • Spotkania - 3. niedziela m-ca, po mszy św. o godz. 1800

 

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW O AKACJACH "CARITASU" NA STRONACH:

ogólnopolskiejwww.caritas.pl

archidiecezji krakowskiej: www.krakowcaritas.pl