DUSZPASTERZE parafian z Łosiówki:

1. Ks. Józef LICHOTA - w latach 1958-1962

2. Ks. Jan KRAWIEC - w latach 1962-1966

 

REKTORZY (utworzenie Rektoratu: 2 lutego 1966 r.):

1. Ks. Jan KRAWIEC - Rektor w latach 1966-1970 

2. Ks. Aleksander KARKOSZKA - Rektor w latach 1970-1975

3. Ks. Teofil WOJCIECHOWSKI - Rektor w latach 1975-1977

4. Ks. Marian KRÓL - Rektor w latach 1977-1982      (+2.03.2016)

5. Ks. Czesław JABŁECKI - Rektor w latach 1982-(+)1992

6. Ks. Zbigniew LATO - Rektor w latach 1992-1994

7. Ks. Leszek LEŚ - Rektor w latach 1994-1999

8. Ks. Marian DĘBSKI - Rektor w latach 1999-2000

9. Ks. Robert WRÓBLEWSKI - Rektor w latach 2000-2002

10. Ks. Wojciech MUSIAŁ - Rektor w latach 2002-2004

11. Ks. Stanisław MIERZWA - Rektor w latach 2004-2011

12. Ks. Robert BIELEŃ - Rektor od roku 2011

Oprac. ks. dr Robert Bieleń sdb


 

salezjanin, kanonista (długie lata był wykładowcą seminarium salezjańskiego w Krakowie i pracownikiem Sądu Archidiecezjalnego w Krakowie), długoletni proboszcz, promotor świętych salezjańskich, autor wielu opracowań nt. historii salezjańskiej w Polsce.

Po ukończeniu studiów licencjackich ks. Jan został katechetą w WSD TS w Krakowie, czuwając nad życiem duchowym kleryków. Następnie, mieszkając dalej w seminarium, został duszpasterzem (od 1962 r.) i rektorem (od 1966 r.) kościoła przyseminaryjnego pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych.

 

Był związany z kościołem na Łosiówce już od 1969 r., ale rektorem został rok później. W tym czasie miał Ksiądz pod opieką 40 osobową grupę ministrantów i lektorów, którzy w trudnych przecież czasach mogli poprzez spotkania, wspólne zabawy, wycieczki i wakacyjne oazy cieszyć się wielkim dobrem, otrzymując przy tym odpowiednie wychowanie. Przy ogromnym zaangażowaniu ks. Aleksandra wystawiane były spektakle teatralne, w tym również jasełka, w których brały udział dzieci i młodzież z naszego osiedla (ok. 80 aktorów).

Zawsze będziemy pamiętać o wspaniałym przykładzie kapłańskiego życia Księdza, zawsze skromnego, pełnego radości i salezjańskiego optymizmu. Takie podejście do życia udzielało się wielu rodzinom z naszego osiedla, skupiającym się wokół swojego Kapłana, chętnie włączających się do pomocy w różnego rodzaju akcjach duszpasterskich. Dzięki staraniom ks. Karkoszki zostały wybudowane schody zewnętrzne do naszego kościoła, co w tamtych czasach przy ogólnych brakach nie było łatwą rzeczą. Ks. Aleksander Karkoszka pięknie wpisał się w życie duszpasterstwa na Łosiówce o czym zawsze z wdzięcznością parafianie będą pamiętać.

W dniu 21 listopada 1992 r., zmarł w 58 roku życia, 41 ślubów zakonnych i 33 kapłaństwa ks. Czesław Jabłecki, salezjanin, wieloletni rektor kościoła na Łosiówce. Wspominamy Go jako wspaniałego kapłana oddanego całym sercem naszemu duszpasterstwu, a w szczególności dzieciom i młodzieży.

Ks. Czesław urodził się 18 grudnia 1934 r. w miejscowości Korzeniec koło Przemyśla. W roku 1950 został przyjęty do nowicjatu salezjańskiego w Kopcu koło Częstochowy. W 1952 r. rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie, ul. Tyniecka 39. Po ukończeniu studiów otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa krakowskiego Karola Wojtyły dnia 20 czerwca 1959 r.

Równolegle ucząc się w Wyższym Seminarium Duchownym był studentem Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie, gdzie w roku akad. 1959/60 uzyskał dyplom w trybie eksternistycznym w klasie organów.

Prawie cały okres życia kapłańskiego ks. Jabłecki był związany z Krakowem, gdzie z racji swojego wykształcenia muzycznego był nauczycielem muzyki i śpiewu w salezjańskim Wyższym Seminarium Duchownym. Tylko przez 3 lata, tj. 1967-1970, był zatrudniony w parafii salezjańskiej w Przemyślu jako katecheta i bibliotekarz. W 1970 r. wrócił do seminarium na Łosiówce jako wykładowca muzyki. Będąc nauczycielem muzyki łączył w latach 1975-81 swoje obowiązki z posługą duszpasterską w parafii św. Stanisława Kostki na Dębnikach w Krakowie, a od roku 1982 do końca swojego życia, tj. do roku 1992, był rektorem kościoła pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych na Łosiówce.

Będąc 10 lat duszpasterzem na Łosiówce bardzo dbał powierzone Mu duszpasterstwo i parafian. W latach trudnych ekonomicznie dla Polski Oratorium salezjańskie na Łosiówce było prawdziwą przystanią dla dzieci i młodzieży. W pamięci naszej pozostały „Jasełka” z piękną oprawa muzyczną reżyserowane przez ks. Jabłeckiego, które było podziwiane przez widzów. Udział w „Jasełkach” był radością młodych artystów z Oratorium, a ich występy napawały dumą rodziców.

Ks. Czesław pozostawił po sobie trwałą pamiątkę – witraże w kościele na Łosiówce. Tematycznie witraże nawiązują do wizji św. Jana Bosko. Na prawej ścianie kościoła (patrząc od wejścia) treścią witraży jest proroczy sen o dwóch kolumnach, mówiący o walce Kościoła z jego przeciwnikami w konwencji bitwy morskiej. Na jednym z witraży artysta uwiecznił ks. Czesława Jabłeckiego, klęczącego na pokładzie flagowego, czyli papieskiego okrętu Kościoła. Okręt płynie wśród wzburzonych fal morskich w kierunku dwóch kolumn, na których umieszczony jest Najświętszy Sakrament oraz Matka Boża Wspomożenie Wiernych.

Opracowała: Renata Rakoczy


 

 

Ks. Zbigniew rozpoczął posługę duszpasterza kościoła rektoralnego pw. MB Wspomożenia Wiernych w Krakowie na ul. Tynieckiej 39 w okolicznościach szczególnych. Sytuacja wyjątkowa wynikała z faktu, że w październiku 1992 r. stan zdrowia dotychczasowego, długoletniego rektora kościoła ks. Czesława Jabłeckiego uległ gwałtownemu pogorszeniu. Wskutek ciężkiej choroby znalazł się on w szpitalu, przy czym lekarze jednoznacznie wskazywali na niewielkie szanse powrotu do pełni sił. W związku z tym zaistniała konieczność natychmiastowego zastąpienia go w dotychczas sprawowanej funkcji.

9 maja 2010 r. Wspólnota parafialna na Łosiówce gościła ks. Leszka Lesia, który w latach 1994–1999 był Rektorem tutejszego kościoła na Łosiówce. Tego dnia, podczas Mszy Św. sprawowanej o godz. 10-tej, modlono się w Jego intencji dziękując za 25 lat posługi kapłańskiej. Obecność wiernych na uroczystej Mszy Św. była wyrazem wdzięczności za Jego trud i serce jakie włożył w pracę na rzecz tutejszego środowiska. Parafianie pamiętają Jego pełne poświecenia działanie, aby kościół na Łosiówce był piękny, zadbany, a parafianie zaangażowani byli w życie Kościoła. Gdy w lipcu 1999 r. z żalem żegnali Go, kiedy został skierowany do pracy w Przemyślu, to wtedy padły następujące słowa: „To co robiłeś Księże było harówką, harówką w Imieniu Pana Boga, harówką w Winnicy, a chyba częściej na ugorze naszych serc i sumień, grzechów a nawet zatwardziałości". Do dziś wielu z łosiówkowskich parafian wspomina wspaniale grane Jasełka pod Jego kierunkiem przez dzieci z tutejszego Oratorium ; procesje ulicą Praską w Uroczystość Bożego Ciała; Majówkę Fatimską na stadionie klubu Tramwaj; nawiedzenie 19 marca 1999 r. kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Dzięki staraniom ks. Leszka u wejścia do Kościoła został umieszczony obraz Pana Jezusa Miłosiernego namalowany pastelami przez księży salezjanów Leszka i Roberta Kruczków. Aby ożywić duszpasterstwo w marcu 1995 r. ks. Leszek doprowadził do powstania Rady Duszpasterskiej na Łosiówce, niezależnie działającej od Rady Duszpasterskiej w parafii na Dębnikach. Stąd zawsze z wielkim sentymentem Wspólnota łosiówkowska będzie wspominać czas, kiedy ks. Leszek był z nimi .

ks. Leszek: WSPOMNIENIA Z ŁOSIÓWKI (część I)

Do pracy duszpasterskiej w kaplicy na „ Łosiówce” zostałem skierowany przez ówczesnego inspektora ks. Piotra Biegusa. Po trzy latach pracy w Oświęcimiu (jeden rok w Zakładzie oraz dwa lata na Zasolu) ponownie wróciłem na Dębniki, tylko tym razem jako samodzielny wikariusz parafii św. Stanisława Kostki. Zamierzeniem skierowania mnie do duszpasterskiego ośrodka na ‘Łosiówce” było stworzenie struktur dla utworzenia nowej parafii. Od wielu lat ta część Krakowa zmieniała się dynamicznie, powstawały nowe domy, bloki, więc przybywało mieszkańców i tak jest do dziś. Pierwszą wizytę duszpasterską przeprowadziłem sam. To dało mi dobre rozeznanie o mieszkańcach przypisanych mojej opiece duszpasterskiej. Wnioski jakie poczyniłem z tzw. „kolędy” to: utworzenie Rady Duszpasterskiej, reorganizacja duszpasterstwa młodzieżowego, animacja dorosłych oraz większa troska o starszych i chorych szczególnie w DPS-ie przy ul. Praskiej, większa współpraca z instytucjami państwowymi (Świetlica i Klub „Tęcza”, Rada Dzielnicy, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla dzieci specjalnej troski).

1983-84 – nowicjat w Kopcu
1984-86 – filozofia w Krakowie
1986-88 – asystencja w Borgo san Martino (Piemont, Włochy)
1988-94 – teologia i studia specjalistyczne w Rzymie
1992.06.27 – święcenia kapłańskie w parafii pw. św. Krzyża w Kielcach
1994-2000 – katecheta w WSD TS
2000-02 – rektor kościoła pw. MB Wspomożenia Wiernych Kraków-Łosiówka
2002-08 – proboszcz i dyrektor na Dębnikach w Krakowie
2008-14 – proboszcz i dyrektor w Pogrzebieniu
2014-15 – wikariusz w Skawie
2015-17 Niewachlów - Kielce, asystent regionalny VDB
2017.08.22 – do parafii pw. św. Krzyża w Kielcach

 

 

W lipcu 2002 r. objął on obowiązki rektora kościoła na Łosiówce po ks. Robercie Wróblewskim, który został mianowany proboszczem parafii na Dębnikach. Funkcję tę pełnił do lipca 2004 r. i po tym czasie został skierowany do pracy duszpasterskiej w parafii salezjańskiej w Kobyli koło Raciborza. Obok pracy duszpasterskiej w kościele na Łosiówce był równocześnie katechetą w Szkole Podstawowej i Gimnazjum na Dębnikach.

Po przybyciu na Łosiówkę zastał bardzo przyjazną atmosferę i doznał wielu oznak sympatii, a także pomocy zarówno od parafian, jak i od swojego poprzednika ks. Roberta Wróblewskiego.

W sierpniu 2002 r. w Krakowie trwały gorączkowe przygotowania do VIII Pielgrzymki w Polsce Ojca Świętego Jana Pawła II. Było to również widoczne w parafii dębnickiej albowiem salezjanie chcieli godnie powitać swojego dawnego Parafianina. 18 sierpnia Ojciec Święty odwiedził kościół św. Stanisława Kostki na Dębnikach. Razem ze swymi parafianami z Łosiówki ks. Wojciech oczekiwał i witał papieża przy ul. Praskiej u wylotu ulicy Nowaczyńskiego, na trasie przejazdu kolumny papieskiej z Kampusu Uniwersytetu Papieskiego w Pychowicach do Dębnik. Wielki transparent „ŁOSIÓWKA WITA OJCA ŚWIĘTEGO” delegacja Łosiówki przywiązała do barierek ochronnych, aby mieć wolne ręce do entuzjastycznego wymachiwania.

Po zakończonej wizycie Ojca Świętego w Polsce, po dniach radości trzeba było wrócić do rzeczywistości i zaczęła się normalna praca na parafii. A problemów nie brakowało, bo dach na kościele był przeciekający. Dodatkowo schody wymagały remontu ponieważ nie tylko, że były w złym stanie, ale dodatkowo w okresie zimowym po deszczu stawały się niebezpiecznie śliskie. Dach został naprawiony i pomalowany, schody naprawione i obłożone poprawionymi płytami kamiennymi. Dużą pomocą przy remontach była obecność i doradztwo Mariana Świdra i Stanisława Stelmacha, panów z Rady Duszpasterskiej.

Wcześniej wspomniano o bardzo dobrej atmosferze wspólnotowej w duszpasterstwie na Łosiówce. Kontakty ks. Wojciecha z parafianami układały się bardzo dobrze, szczególnie z osobami współpracującymi w Radzie Duszpasterskiej. Duży udział w pracach wykazywali redaktorzy parafialnej gazetki „Sygnaturka z Łosiówki” - Tomasz Parka, śp. Zygmunt Pietras, Anna Żychowska. Ks. Wojciecha wspierali też swą pracą członkowie Sekcji Charytatywnej Rady Duszpasterskiej - Stanisław Stelmach, Janina Wierzbicka, Halina Czubowa, Renata Rakoczy, Marian Świder. Z kolei Krystyna Czekaj i śp. Janina Wierzbicka zasługują na specjalne wyróżnienie za piękne cotygodniowe przystrajanie ołtarza kościoła kwiatami. Należy też wspomnieć jeszcze o Romanie Golbie, Krystynie Dąbkowej, Stefanii Rychlickiej, Halinie Żmijewskiej i śp. Władysławie Pieczonko, które były zawsze obecne i pomocne w ciągu całego roku. Wiele jeszcze innych nazwisk parafian należałoby w tym miejscu wymienić, a którym ks. Wojciech odchodząc z Krakowa dziękował za ich zaangażowanie na rzecz kościoła na Łosiówce.

Kościół na Łosiówce jest związany z Wyższym Seminarium Duchownym Księży Salezjanów. Księża - wykładowcy uczestniczą w życiu wspólnoty parafialnej szczególnie poprzez odprawianie niedzielnych Mszy Św. Podczas posługi ks. Musiała na Łosiówce wyjątkowe zaangażowanie wykazał ówczesny wykładowca ks. Robert Bieleń, który spontanicznie podjął się dodatkowego dla siebie obowiązku - pracy z dziećmi w Oratorium. Była to bezcenna pomoc ponieważ wcześniej w Oratorium pomagali klerycy z Seminarium, a od kilku lat opieka nad dziećmi i młodzieżą w Oratorium należała już tylko wyłącznie do obowiązku rektora kościoła, co stanowiło duże czasowe obciążenie. Ks. Robert sprawił, że Oratorium pod nazwa „Akademia Radości” tętniło życiem na co dzień, a podczas ferii szkolnych dzieci miały zapewnioną opiekę i ciekawe zajęcia. Ponieważ z braku odpowiedniej ilości małych artystów pojawiły się trudności, aby wystawić wzorem lat ubiegłych tzw. Jasełka salezjańskie (ze śpiewami i tańcami), ks. Robert organizował „mini Jasełka”. Nie były one wystawiane na scenie teatralnej, ale były to krótkie spektakle w kościele.

Ten krótki, bo zaledwie 2-letni okres posługiwania kapłańskiego ks. Wojciecha Musiała na Łosiówce, mamy nadzieję, że wspomina on radośnie i z sympatią.

(re)

 

 W latach 2004–2011 ks. Stanisław był rektorem kościoła Rektoralnego pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych

Szybki kontakt

Kościół Rektoralny Salezjanów
      pw. MB Wspomożenia Wiernych

Adres: Tyniecka 39, Kraków 30–323

Telefon: +48 122 663 611

Email: info@losiowkasdb.pl

Strona: losiowkasdb.pl


Kancelaria parafialna - godziny urzędowania:

  • wtorek, piątek, godz. 1600-1730