DUSZPASTERZE parafian z Łosiówki:

1. Ks. Józef LICHOTA - w latach 1958-1962

2. Ks. Jan KRAWIEC - w latach 1962-1966

 

REKTORZY (utworzenie Rektoratu: 2 lutego 1966 r.):

1. Ks. Jan KRAWIEC - Rektor w latach 1966-1970 

2. Ks. Aleksander KARKOSZKA - Rektor w latach 1970-1975

3. Ks. Teofil WOJCIECHOWSKI - Rektor w latach 1975-1977

4. Ks. Marian KRÓL - Rektor w latach 1977-1982      (+2.03.2016)

5. Ks. Czesław JABŁECKI - Rektor w latach 1982-(+)1992

6. Ks. Zbigniew LATO - Rektor w latach 1992-1994

7. Ks. Leszek LEŚ - Rektor w latach 1994-1999

8. Ks. Marian DĘBSKI - Rektor w latach 1999-2000

9. Ks. Robert WRÓBLEWSKI - Rektor w latach 2000-2002

10. Ks. Wojciech MUSIAŁ - Rektor w latach 2002-2004

11. Ks. Stanisław MIERZWA - Rektor w latach 2004-2011

12. Ks. Robert BIELEŃ - Rektor od roku 2011

Oprac. ks. dr Robert Bieleń sdb


 

salezjanin, kanonista (długie lata był wykładowcą seminarium salezjańskiego w Krakowie i pracownikiem Sądu Archidiecezjalnego w Krakowie), długoletni proboszcz, promotor świętych salezjańskich, autor wielu opracowań nt. historii salezjańskiej w Polsce.

Po ukończeniu studiów licencjackich ks. Jan został katechetą w WSD TS w Krakowie, czuwając nad życiem duchowym kleryków. Następnie, mieszkając dalej w seminarium, został duszpasterzem (od 1962 r.) i rektorem (od 1966 r.) kościoła przyseminaryjnego pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych.

 

Był związany z kościołem na Łosiówce już od 1969 r., ale rektorem został rok później. W tym czasie miał Ksiądz pod opieką 40 osobową grupę ministrantów i lektorów, którzy w trudnych przecież czasach mogli poprzez spotkania, wspólne zabawy, wycieczki i wakacyjne oazy cieszyć się wielkim dobrem, otrzymując przy tym odpowiednie wychowanie. Przy ogromnym zaangażowaniu ks. Aleksandra wystawiane były spektakle teatralne, w tym również jasełka, w których brały udział dzieci i młodzież z naszego osiedla (ok. 80 aktorów).

Zawsze będziemy pamiętać o wspaniałym przykładzie kapłańskiego życia Księdza, zawsze skromnego, pełnego radości i salezjańskiego optymizmu. Takie podejście do życia udzielało się wielu rodzinom z naszego osiedla, skupiającym się wokół swojego Kapłana, chętnie włączających się do pomocy w różnego rodzaju akcjach duszpasterskich. Dzięki staraniom ks. Karkoszki zostały wybudowane schody zewnętrzne do naszego kościoła, co w tamtych czasach przy ogólnych brakach nie było łatwą rzeczą. Ks. Aleksander Karkoszka pięknie wpisał się w życie duszpasterstwa na Łosiówce o czym zawsze z wdzięcznością parafianie będą pamiętać.

W dniu 21 listopada 1992 r., zmarł w 58 roku życia, 41 ślubów zakonnych i 33 kapłaństwa ks. Czesław Jabłecki, salezjanin, wieloletni rektor kościoła na Łosiówce. Wspominamy Go jako wspaniałego kapłana oddanego całym sercem naszemu duszpasterstwu, a w szczególności dzieciom i młodzieży.

Ks. Zbigniew rozpoczął posługę duszpasterza kościoła rektoralnego pw. MB Wspomożenia Wiernych w Krakowie na ul. Tynieckiej 39 w okolicznościach szczególnych. Sytuacja wyjątkowa wynikała z faktu, że w październiku 1992 r. stan zdrowia dotychczasowego, długoletniego rektora kościoła ks. Czesława Jabłeckiego uległ gwałtownemu pogorszeniu. Wskutek ciężkiej choroby znalazł się on w szpitalu, przy czym lekarze jednoznacznie wskazywali na niewielkie szanse powrotu do pełni sił. W związku z tym zaistniała konieczność natychmiastowego zastąpienia go w dotychczas sprawowanej funkcji.

9 maja 2010 r. Wspólnota parafialna na Łosiówce gościła ks. Leszka Lesia, który w latach 1994–1999 był Rektorem tutejszego kościoła na Łosiówce. Tego dnia, podczas Mszy Św. sprawowanej o godz. 10-tej, modlono się w Jego intencji dziękując za 25 lat posługi kapłańskiej. Obecność wiernych na uroczystej Mszy Św. była wyrazem wdzięczności za Jego trud i serce jakie włożył w pracę na rzecz tutejszego środowiska. Parafianie pamiętają Jego pełne poświecenia działanie, aby kościół na Łosiówce był piękny, zadbany, a parafianie zaangażowani byli w życie Kościoła. Gdy w lipcu 1999 r. z żalem żegnali Go, kiedy został skierowany do pracy w Przemyślu, to wtedy padły następujące słowa: „To co robiłeś Księże było harówką, harówką w Imieniu Pana Boga, harówką w Winnicy, a chyba częściej na ugorze naszych serc i sumień, grzechów a nawet zatwardziałości".

1983-84 – nowicjat w Kopcu
1984-86 – filozofia w Krakowie
1986-88 – asystencja w Borgo san Martino (Piemont, Włochy)
1988-94 – teologia i studia specjalistyczne w Rzymie
1992.06.27 – święcenia kapłańskie w parafii pw. św. Krzyża w Kielcach
1994-2000 – katecheta w WSD TS
2000-02 – rektor kościoła pw. MB Wspomożenia Wiernych Kraków-Łosiówka
2002-08 – proboszcz i dyrektor na Dębnikach w Krakowie
2008-14 – proboszcz i dyrektor w Pogrzebieniu
2014-15 – wikariusz w Skawie
2015-17 Niewachlów - Kielce, asystent regionalny VDB
2017.08.22 – do parafii pw. św. Krzyża w Kielcach

 W lipcu 2002 r. objął on obowiązki rektora kościoła na Łosiówce po ks. Robercie Wróblewskim, który został mianowany proboszczem parafii na Dębnikach. Funkcję tę pełnił do lipca 2004 r. i po tym czasie został skierowany do pracy duszpasterskiej w parafii salezjańskiej w Kobyli koło Raciborza. Obok pracy duszpasterskiej w kościele na Łosiówce był równocześnie katechetą w Szkole Podstawowej i Gimnazjum na Dębnikach.

Po przybyciu na Łosiówkę zastał bardzo przyjazną atmosferę i doznał wielu oznak sympatii, a także pomocy zarówno od parafian, jak i od swojego poprzednika ks. Roberta Wróblewskiego.

 W latach 2004–2011 ks. Stanisław był rektorem kościoła Rektoralnego pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych

Szybki kontakt

Kościół Rektoralny Salezjanów
      pw. MB Wspomożenia Wiernych

Adres: Tyniecka 39, Kraków 30–323

Telefon: +48 122 663 611

Email: info@losiowkasdb.pl

Strona: losiowkasdb.pl


Kancelaria parafialna - godziny urzędowania:

  • wtorek, piątek, godz. 1600-1730