WYSTRÓJ KOŚCIOŁA

Pierwotny wystrój kościoła z lat powojennych zmieniono całkowicie w latach 1976-79. W prezbiterium na ścianie wykonano mozaiki przedstawiające Ostatnią Wieczerzę i Zesłanie Ducha Świętego autorstwa Stanisława Jakubczyka. Między nimi umieszczono nad tabernakulum figurę Matki Bożej projektu i wykonania Mieczysława Stobierskiego. Tegoż artysty są także ołtarz i pulpity oraz stacje Drogi Krzyżowej. Witraże projektu Józefa Furdyny wykonano w latach 1985-87 w krakowskiej Pracowni Witraży Zarzyccy i następnie zamontowano je w kościele. Natomiast posadzka kamionkowa kościoła w stylu art deco jest projektu Jana Kaisera (Kajzera) sdb i została wykonana w 1947 r.

OPIS WITRAŻY

10 witraży po prawej stronie nawy przedstawia wizję św. Jana Bosko z 1862 r. mówiącą o przyszłości Kościoła pn. "Sen o dwóch kolumnach".

Z kolei witraż nad wejściem głównym do kościoła prezentuje herb salezjanów, a przedstawione symbole oznaczają: gwiazda, kotwica i serce - cnoty teologiczne nadziei, wiary i miłości; postać św. Franciszka Salezego - patrona Zgromadzenia; las - założyciela (po włosku "bosco" znaczy "las"); góry - dążenie do doskonałości; palma i laur - nagrodę za życie wieczne. Dewiza "Da mihi animas, cetera tolle" ("Daj mi duszę, resztę zabierz") wyraża wzór doskonałości salezjanina.

Natomiast 10 witraży po lewej stronie nawy nawiązuje także do jednej z wizji ks. Bosko i przedstawia świętych i błogosławionych Rodziny salezjańskiej zgromadzonych w Ogrodzie salezjańskim w niebie wokół Maryi Wspomożycielki: (od lewej) Sługa Boży kard. August Hlond (+1948; prymas Polski), św. bp Alojzy Versiglia i św. Kalikst Caravario (+1930; męczennicy z Chin); bł. Filip Rinaldi (+1931; przełożony generalny salezjanów); bł. Michał Rua (+1910; następca ks. Bosko, przełożony generalny salezjanów); św. Dominik Savio (+1857; wychowanek ks. Bosko), św. Jan Bosko (+1888); św. Maria Dominika Mazzarello (+1881; współzałożycielka salezjanek), bł. Laura Vicuňa (+1904; wychowanka salezjanek z Argentyny), Służebnica Boża Dorota Chopitea (+1891; współpracownica salezjańska z Hiszpanii), Służebnica Boża Małgorzata Bosko (+1856; matka ks. Bosko), Sługa Boży Rudolf Komorek (+1949; misjonarz w Brazylii), bł. August Czartoryski (+1893; pokorny książę salezjanin).

ks. dr Robert Bieleń sdb

  • zobacz galerię zdjęć witraży:

(kliknij na zdjęcie, aby powiększyć)

Szybki kontakt

Kościół Rektoralny Salezjanów
      pw. MB Wspomożenia Wiernych

Adres: Tyniecka 39, Kraków 30–323

Telefon: +48 122 663 611

Email: info@losiowkasdb.pl

Strona: losiowkasdb.pl

Bank: 62 1600 1013 1847 8609 2000 0004


Kancelaria parafialna - godziny urzędowania:

  • wtorek, piątek, godz. 1600-1730