OCHRONA DANYCH

Szanowny Użytkowniku,

25 maja 2018 roku zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym pragniemy zwrócić Twoją uwagę na kilka istotnych kwestii związanych z przetwarzaniem Twoich danych:

Administrator danych

Rektorat parafialny pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Krakowie

Cel przetwarzania

wykonanie zawieranej umowy i świadczenie innych usług, realizacja prawnie usprawiedliwionych celów administratora, wykonywanie obowiązków nałożonych przez przepisy prawa

Podstawa prawna przetwarzania

niezbędność do wykonania umowy, oczywiste upublicznienie, prawnie uzasadniony interes administratora

Odbiorcy danych

dane osobowe nie będą nikomu przekazywane poza firmami, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług drogą elektroniczną; względnie mogą być udostępnione uprawnionym organom państwowym.

Prawa związane z przetwarzaniem danych:

dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodne z prawem przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie danych opiera się na zgodzie.

Wykorzystujemy ciasteczka

Nasz serwis używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb.

Istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi.

Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności, którą prezentujemy poniżej

Polityka prywatności obowiązująca na stronie (zob. poniżej)

Dziękujemy za okazane zaufanie - Rektorat parafialny pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Krakowie

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI  - PODSTAWOWE WYTYCZNE:

1. Rektorat Parafialny p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Krakowie na Łosiówce, ul. Tyniecka 39, 30-323 (dalej: Rektorat) wdrożył system ochrony danych osobowych przetwarzanych w Rektoracie zgodnie z poniższymi aktami prawnymi:

a) „Dekretem ogólnym w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim” wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski, w dniu 13 marca 2018 r., podczas 378. Zebrania Plenarnego w Warszawie, na podstawie kan. 455 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w związku z art. 18 Statutu KEP, po uzyskaniu specjalnego zezwolenia Stolicy Apostolskiej z dnia 3 czerwca 2017 r. (dalej: Dekret)

b) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO)

2. Organizacja systemu ochrony danych osobowych jest następująca:

a) Administratorem danych osobowych - w rozumieniu art. 5 ust. 4  „Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim” wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski, w dniu 13 marca 2018 r., podczas 378. Zebrania Plenarnego w Warszawie, na podstawie kan. 455 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w związku z art. 18 Statutu KEP, po uzyskaniu specjalnego zezwolenia Stolicy Apostolskiej z dnia 3 czerwca 2017 r. - przetwarzanych dla potrzeb Rektoratu  i obowiązków wynikających z przepisów prawa cywilnego i kościelnego jest:

Rektorat Parafialny p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Krakowie
ul. Tyniecka 39, 30-323

b) Rektorat reprezentowany jest przez:

Rektora Rektoratu (dalej: Rektora)

3. Bezpieczeństwo danych. Uwzględniając obiektywne uwarunkowania i chcąc zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający wymienionemu dalej ryzyku, Rektorat wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne. Uwzględniono stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia,

4. Rektorat wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych odpowiadającego za monitorowanie przestrzegania dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych oraz polityki bezpieczeństwa w dziedzinie ochrony danych osobowych:

Ks. Mateusz Rochowiak sdb, sekretarz Inspektorii krakowskiej salezjanów, Inspektorialny Inspektor Ochrony Danych, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

5. Dane osobowe przetwarzane są - na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 „Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim” wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski, w dniu 13 marca 2018 r., podczas 378. Zebrania Plenarnego w Warszawie, na podstawie kan. 455 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w związku z art. 18 Statutu KEP, po uzyskaniu specjalnego zezwolenia Stolicy Apostolskiej z dnia 3 czerwca 2017 r. - celem:

a) zamówienia intencji mszalnej i ich przedstawiania na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej.  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres intencji i okres prowadzenie księgi intencji, w tym również na stronie internetowej Rektoratu.

b) prowadzenia kartoteki parafialnej dotyczącej terenu Rektoratu oraz czynności związanych z działaniami duszpasterskimi i zaświadczeniami zgodnymi z wymogami prawa kościelnego

c) prowadzenia spraw związanych z sakramentami kościelnymi oraz czynności związanych z zaświadczeniami ich dotyczącymi, zgodnymi z wymogami prawa kościelnego

d) funkcjonowania agend parafialnych, w tym Rady Duszpasterskiej i Rady Ekonomicznej oraz grup parafialnych, w tym działalności religijno-kulturalnej przez nie prowadzonej (działalność charytatywna, teatralna, kulturowa, społeczna)

e) funkcjonowania ogrodu biblijnego, w tym Bractwa Miłośników Ogrodu Boga i propozycji zwiedzania ogrodu biblijnego

6. Podanie danych nie jest obowiązkowe. Brak podania niezbędnych danych uniemożliwi jednak lub ograniczy możliwość zrealizowania celów zaproponowanych do realizacji

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

8. Posiada Pan/ Pani prawo do:
a) żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
b) wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI  - SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE:

1. Dla Rektoratu pw. MB Wspomożenia Wiernych priorytetem jest ochrona danych oraz ochrona prywatności Użytkowników i Operatorów. Rektorat pw. MB Wspomożenia Wiernych z należytą starannością zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Rektorat pw. MB Wspomożenia Wiernych stosuje niezbędne i odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W szczególności sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia Serwisu.
Organem uprawnionym kontrolującym należyte zastosowanie środków technicznych jest właściwy ordynariusz i Kościelny Inspektor Ochrony Danych.
Rektorat pw. MB Wspomożenia Wiernych korzysta z usług hostingowych, których jakość zapewnia pełną ochronę danych osobowych na zasadzie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych wyłączenie w zakresie obsługi infrastruktury technicznej.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna zgoda samych Użytkowników oraz Operatorów do przetwarzania danych niezbędnych w celu zawarcia z Rektoratem pw. MB Wspomożenia Wiernych umowy o świadczenie usług oraz realizacji i rozliczenia usług świadczonych przez Rektorat pw. MB Wspomożenia Wiernych w ramach Serwisu oraz zwarcia umowy pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem w ramach rejestracji intencji, wstąpienia do Bractwa Miłośników Ogrodu Boga lub zwiedzania ogrodu biblijnego.

3. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkowników i Operatorów jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w formularzach jest konieczne do zawarcia z Rektoratem pw. MB Wspomożenia Wiernych umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu.

Oto najczęściej występujące działania, które są wykonywane na danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem z Serwisu:

a) Dane Konta i dane profilowe: utworzenie Konta przez Użytkownika/Operatora może wymagać podania informacji identyfikujących Użytkownika/Operatora, w tym jego danych kontaktowych. Takie dane mogą obejmować np. imię i nazwisko adres email oraz adres korespondencyjny. Zgodnie z dokonanym przez siebie wyborem, Użytkownicy mają możliwość utworzenia w ramach Konta książki adresowej, która zawierać może także inne adresy. Operator ma możliwość stworzenia w ramach Serwisu strony "o mnie" na której może umieścić dane osobowe, które mogą być przez to upublicznione.

b) Rejestracje: Rektorat pw. MB Wspomożenia Wiernych w ramach Serwisu może przetwarzać, na przykład przechowywać, archiwizować, raportować albo analizować informacje stanowiące dane osobowe Użytkownika, umożliwiające Operatorowi i Użytkownikowi zawarcie umowy (zamówienie intencji, rejestracja do BMOB, rejestracja do zwiedzania ogrodu), przesłanie wiadomości, komunikowanie się z Operatorem.

c) Obsługa Użytkownika/Operatora: Rektorat pw. MB Wspomożenia Wiernych w ramach Serwisu może gromadzić i w inny sposób przetwarzać na przykład przechowywać, archiwizować, raportować albo analizować informacje stanowiące dane osobowe Użytkowników/Operatorów kontaktujących się z działem obsługi Użytkownika. Dane te mogą być niezbędne do prowadzenia komunikacji z Użytkownikiem/Operatorem celem udzielenia odpowiedzi na zadane przez niego pytania, skierowania pytania do właściwego Użytkownika/Operatora, ale też do zrealizowania jego prośby wynikającej z kontaktu jaki miał miejsce. Kontakt możliwy będzie także poprzez wykorzystanie danych umieszczonych w tym celu na Koncie Użytkownika. Jeżeli będzie to dozwolone na gruncie obowiązujących przepisów prawa, Rektorat pw. MB Wspomożenia Wiernych będzie także uprawniony do pozyskiwania i przetwarzania w inny sposób, na przykład przechowywania, archiwizowania innych danych osobowych dotyczących komunikacji z Użytkownikami/Operatorem, np. informacji o prośbach o wsparcie lub informacji zwrotnych ze strony Użytkowników/Operatorów.

d) Formularz kontaktowy: Rektorat pw. MB Wspomożenia Wiernych w ramach Serwisu może gromadzić dane osobowe Użytkowników/Operatorów kontaktujących się z Rektoratem pw. MB Wspomożenia Wiernych oraz wzajemnie za pośrednictwem dostępnych narzędzi, w tym formularza kontaktowego dostępnego w ramach Serwisu. Dane te są niezbędne do umożliwienia Operatorom kontaktu z Użytkownikami, ale także umożliwienia Użytkownikom kontaktu z Operatorami, w celach związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem Serwisu, co ma miejsce na przykład przy dokonywaniu Rejestracji. Udostępniane formy kontaktu w Serwisie nie służą do prowadzenia prywatnej korespondencji niezwiązanej z działalnością Serwisu. Rektorat pw. MB Wspomożenia Wiernych gromadzi dane wynikające z komunikacji dokonywanej za pośrednictwem w/w narzędzi dla realizacji tych celów. Rektorat pw. MB Wspomożenia Wiernych może też analizować i blokować w Serwisie przesyłane wiadomości w szczególności jeśli mają charakter spamu (niechcianych informacji reklamowych), zawierają niedozwolone treści (np. zachętę do dokonywania przestępstw) lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu Użytkowników/Operatorów.

e) Dane gromadzone przez Serwis: celem zapewnienia świadczenia usługi Użytkownikom/Operatorom albo gdy stanowi to uzasadniony interes Rektorat pw. MB Wspomożenia Wiernych lub podmiotów trzecich, (którym jest na przykład zapewnienie bezpieczeństwa zasobów IT albo bezpieczeństwa innych Użytkowników/Operatorów), Rektorat pw. MB Wspomożenia Wiernych jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników/Operatorów. Takie dane mogą obejmować np. adres IP, czyli adres, z którego korzysta urządzenie Użytkownika/Operatora wykorzystywane do dostępu do Serwisu, parametry oprogramowania i sprzętu, z którego korzysta Użytkownik/Operator np rodzaj przeglądarki internetowej, przeglądane strony Serwisu. Gromadzenie wspomnianych informacji następować będzie tylko w przypadku korzystania z Serwisu lub usług podmiotów zewnętrznych.

4. Wolność stanowienia
Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania informacji o umowie nt. Intencji lub rejestracji do Bractwa lub na zwiedzanie ogrodu w taki sam sposób, w jaki do nich przystąpił.

5. Dane podawane przez Użytkownika i Operatora w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do kontaktowania się pomiędzy Rektoratem pw. MB Wspomożenia Wiernych, Operatorem i Użytkownikiem w ramach obsługi Serwisu oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu. Użytkownik oraz Operator może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

6. Dane Użytkowników i Operatorów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa cywilnego i KPK, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Rektorat pw. MB Wspomożenia Wiernych i za zgodą Użytkownika. Dane osobowe Operatora mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Rektorat pw. MB Wspomożenia Wiernych i za zgodą Operatora.

7. Operatorzy nie mogą żądać w danych niezbędnych do zarejestrowania na Wydarzenie danych wrażliwych jak np. pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne.

8. Wykorzystanie zgromadzonych danych
Rektorat pw. MB Wspomożenia Wiernych przetwarza tj. zbiera, przechowuje, analizuje, agreguje, archiwizuje itp dane osobowe Użytkowników/Operatorów w Serwisie w następujących celach:

a)  zakładanie i zarządzanie Kontem Użytkownika/Operatora oraz zapewnianie obsługi Konta i działań w ramach Konta Użytkownika/Operatora,
b) rozwiązywanie problemów technicznych związanych z działaniem Serwisu
c) kontaktowanie się z Użytkownikami/Operatorami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika/Operatora, poprzez dozwolone dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail, telefon i korespondencja pisana, formularz kontaktowy
d) zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania Regulaminu oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom;
e. obsługa reklamacji w Serwisie
f) nadzór nad realizacją umów zawartych pomiędzy Użytkownikami a Operatorami w Serwisie,
g) nadzór nad realizacją umów zawartych w ramach sprzedaży własnej prowadzonej w Serwisie wyłącznie w zakresie danych uzyskanych w związku z zawarciem przedmiotowych umów;
h) monitorowanie aktywności Użytkowników obejmujące częstotliwość odwiedzania określonych części Serwisu, wyszukiwanie słów kluczowych, ilości logowań, ilości dokonanych Rejestracji, oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających, przeprowadzanie badań i analiz działania i poprawy działania dostępnych usług w Serwisie.
i) statystycznych;
j) archiwizacyjnych;
k) zapewnienie rozliczeń i
l) wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa,

Dane Użytkowników i Operatorów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa cywilnego i KPK, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Rektorat pw. MB Wspomożenia Wiernych i za zgodą Użytkownika. Dane osobowe Operatora mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Rektorat pw. MB Wspomożenia Wiernych i za zgodą Operatora.

9. W przypadku uzyskania przez Rektorat pw. MB Wspomożenia Wiernych wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika/Operatora z usług Serwisu niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Rektorat pw. MB Wspomożenia Wiernych może przetwarzać dane osobowe Użytkownika/Operatora w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

10. Rektorat pw. MB Wspomożenia Wiernych zapewnia Użytkownikom zgodnie i w zakresie określonym w RODO i w Dekrecie
a)     Prawo do informacji o przetwarzaniu danych
b)     Prawo do żądania sprostowania danych
c)     Prawo do żądania dokonania adnotacji i uzupełnienia danych
d)     Prawo do żądania usunięcia danych
e)     Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych

11. Użytkownik jest uprawniony do uzyskania od Rektoratu pw. MB Wspomożenia Wiernych potwierdzenia, czy przetwarzane są jego dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniony do otrzymania o tym informacji. Rektorat pw. MB Wspomożenia Wiernych na żądanie Użytkownika, którego dane dotyczą, na jego żądanie może jemu dostarczyć bezpłatnie kopię danych podlegających przetwarzaniu. Za wystawienie kolejnych kopii danych pobierana będzie opłata w wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.

12. Zakres udostępniania danych

a) Rektorat pw. MB Wspomożenia Wiernych nie przekazuje podmiotom trzecim danych osobowych Użytkowników/Operatorów bez zgody właścicieli danych osobowych, chyba że zachodzi jedna z następujących okoliczności - może udostępniać dane osobowe Użytkowników/Operatorów organom publicznym wspierającym Kairos w walce z oszustwami i nadużyciami, wraz z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi możliwych naruszeń prawa lub w zwalczaniem innych ewentualnych naruszeń Regulaminu.

b) W ramach przyjętej Polityki Prywatności Rektorat pw. MB Wspomożenia Wiernych zobowiązuje się nie sprzedawać ani nie udostępniać bezpłatnie danych osobowych Użytkowników/Operatorów. W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonego Serwisu lub jego części oraz przeniesienia zasobów lub znaczącej jego części na nowego właściciela dane osobowe Użytkowników/Operatora mogą zostać przeniesione na nowego właściciela, w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usługi w ramach Serwisu.

c) Za zgodą Użytkownika/Operatora Rektorat pw. MB Wspomożenia Wiernych może udostępniać dane osobowe Użytkowników/Operatorów obdarowanym w celu umożliwienia im złożenia podziękowania Użytkownikowi za dokonane obdarowanie.

d) Ze względu na konieczność blokowania wykonywania pewnych działań robotom internetowym, stosujemy mechanizmy weryfikacji maszyna-człowiek do niezbędnego badania, czy działanie Użytkownika/Operatora nie nosi znamion zachowania robotów. Przy korzystaniu z serwisów zewnętrznych weryfikujących działanie robotów może zachodzić potrzeba ujawnienia IP komputera Użytkownika/Operatora.

e) Rektorat pw. MB Wspomożenia Wiernych może udostępniać dane zanonimizowane tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników, zewnętrznym usługodawcom w celach ewaluacji działania serwisu i badania zachowań internautów.

f) Operatorzy, do których ma zastosowanie RODO, po uzyskaniu w Serwisie danych osobowych Użytkowników, są zobowiązani spełnić wobec Użytkowników wszelkie obowiązki wynikające z tego rozporządzenia i innych przepisów prawa, w tym zapewnić im realizację przysługujących im uprawnień wynikających z RODO.

13. Operator uzyskuje od Rektoratu pw. MB Wspomożenia Wiernych dane osobowe Użytkownika na podstawie umowy powierzenia danych osobowych tylko w zakresie koniecznym mającym na celu realizację rejestracji Użytkownika na zwiedzanie.

14. Operator po uzyskaniu od Rektoratu pw. MB Wspomożenia Wiernych danych osobowych Użytkownika, zobowiązani są zapewnić im realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz modyfikacji, prawo do kontroli przetwarzania ich danych osobowych, na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych przez Operatora, ze względu na swoją szczególną sytuację, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych lub prawo do ich usunięcia.

15. Rektorat pw. MB Wspomożenia Wiernych wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te mogą być również łączone z danymi podanymi przez Użytkowników/Operatorów w celu realizacji usług zawartych w ramach Serwisu.

16. W Serwisie są zastosowane mechanizmy używania plików "cookies". Poprzez "cookies" należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności dane tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych w tym Serwisu. Dane te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Dane, o których jest mowa powyżej są wysyłane do serwera obsługującego odwiedzaną stronę za każdym razem gdy jest wywołany dostęp do niej. Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika/Operatora, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania z Serwisu z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkowników. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z Kairos, może jednak spowodować pewne utrudnienia i brak dostępności niektórych funkcji Serwisu. Jakich typów "cookies" używamy? Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje "cookies", "sesyjne" oraz "stałe". Pierwsze z nich są tymczasowe, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików "cookies" albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika, lub do tego momentu gdy odpowiednia polityka przeglądarki internetowej je usunie. Wyróżnić można szczegółowy podział cookies, ze względu na: Rodzaje cookies ze względu na niezbędność do realizacji usługi  

a) Niezbędne - są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu lub funkcjonalności z których Użytkownik/Operator chce skorzystać

b) Funkcjonalne - są ważne dla działania Serwisu. Służą dodaniu funkcjonalności Serwisu, bez których to Serwis będzie działał poprawnie, lecz Użytkownik/Operator nie będzie mógł skorzystać z indywidualnych ustawień lub funkcji Serwisu lub będą one działały nieprawidłowo.

c) Statystyczne i reklamowe - umożliwiają zbieranie statystyk, a ich zablokowanie nie spowoduje blokowania funkcjonalności Serwisu. Zablokowanie ich może obniżyć poziom korzystania z Serwisu ze względu na brak możliwości analizy preferencji Odwiedzających.

Ze względu na pochodzenie administratora serwisu, który zarządza cookies:  

a) "Cookies" własne (first party cookie) - "cookies" umieszczone bezpośrednio przez właściciela witryny jaka została odwiedzona

b)"Cookies" zewnętrzne (third-party cookie) - "cookies" umieszczone przez zewnętrzne podmioty, których komponenty stron zostały wywołane przez właściciela Serwisu. "Cookies" mogą być wywołane przez Serwis za pomocą skryptów, komponentów, które znajdują się na serwerach partnera, umiejscowionych w innej lokalizacji a nawet w innym kraju (także w innym systemie prawnym). W przypadku wywołania przez Serwis witryny komponentów serwisu pochodzących spoza systemu Serwisu mogą obowiązywać inne standardowe zasady polityki cookies niż ta polityka prywatności/cookies. Dane osobowe nie są gromadzone przy użyciu "cookies". Pliki "cookies" wykorzystywane przez partnerów Kairos podlegają ich własnej polityce prywatności.

17. Hasła w Serwisie są kodowane (szyfrowane) jednokierunkowo, to znaczy, że odpowiednio tylko Użytkownik/Operator zna swoje hasło.

18. Jeżeli Użytkownik uzna, że przetwarzanie danych nie jest zgodne z przepisami Dekretu i RODO, ma prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych. Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.kiod.episkopat.pl