KOMENTARZ DO CZYTAŃ

Boża sprawiedliwość

Wiemy to z życia, że są tacy spece, cwaniacy, migacze, którzy całe życie dorosłe żyją wbrew prawu, łamią je i jednocześnie skutecznie wymykają się wymiarowi sprawiedliwości, unikając osądzenia i wyroku. Bywa też i tak, że ten co żyje wbrew prawu, z nim się nie liczy, to nawet jak wpadnie w ręce wymiaru sprawiedliwości to albo zostaje uniewinniony, albo wyrok jest śmiesznie niski, albo proces trwa latami, albo nawet jak zapadnie wyrok to skazana osoba np. ze względu na zły stan zdrowia jest zwalniana z jego wykonania. W przypadku Bożego wymiaru sprawiedliwości możemy być pewni, że proces będzie sprawny, wyrok będzie sprawiedliwy i zostanie wykonany, skazany poniesie zasłużoną karę a może lepiej powiedzieć wysłużoną w życiu przez siebie karę, poniesie konsekwencje swoich życiowych wyborów.

Dzisiejsza Ewangelia uświadamia nam, że w czasie Sądu Ostatecznego nie tylko wszyscy będą razem, zgromadzeni przed Królem Sędzią, nie tylko zapadnie sprawiedliwy wyrok, ale nastąpi ostateczne pożegnanie i rozdzielenie i mówiąc prosto jedni powędrują do nieba, a drudzy do piekła bez możliwości zmiany miejsca czy odwiedzin. Dlatego teraz, tu na ziemi trzeba nam być po stronie Pana Jezusa. Trzeba nam też walczyć na modlitwie o tych, którzy są po przeciwnej stronie, aby się opamiętali, wrócili na właściwą i byli razem z nami przy Jezusie. Bo kiedy zapadnie ostateczny wyrok nie pomogą łzy, słowa tłumaczenia.

Czy nie myślę sobie, że ja wymknę się Bożemu wymiarowi sprawiedliwości? Czy sobie z tego wymiaru nie żartuję, z nim się nie liczę? Czy nie usiłuję Bożego wymiaru sprawiedliwości w jakiś sposób przekupić? Czy żyję według prawa, także prawa miłości Boga i bliźniego, mocno stoję po stronie Jezusa i Jego Ewangelii? Czy na modlitwie walczę o tych, którzy stanęli po przeciwnej stronie, szczególnie tych, którzy zdecydowanie deklarują, że na stronę Jezusa nie zamierzają wrócić?

Pomodlę się o to, abym wypełniał w życiu prawo miłości Boga i bliźniego, aby ziemski wymiar sprawiedliwości działał sprawnie i wydawał sprawiedliwe wyroki. Będę błagał o ustanie pandemii, zdrowie dla chorych, siły dla ich opiekunów. Pomodlę się za zmarłych, także ofiary koronawirusa.