Nabożeństwa

MSZE ŚWIĘTE

Rozkład mszy świętych:

 • Dni powszednie - 1800
 • Niedziela:
  • 730 - Msza św.
  • 1000 - Msza św. animowana przez kleryków
  • 1200 - Msza św. dla rodzin, w tym rodzin z dziećmi
  • 1800 - Msza św. animowana przez Wspólnotę salezjańską "Ziemi Boga"

 

OBOWIĄZEK UCZESTNICZENIA WE MSZY ŚWIĘTEJ

         Święta podczas których katolicy mają obowiązek uczestniczyć we Mszy świętej (święta nakazane KPK kan. 1246 § 1.):
* wszystkie niedziele      oraz:

1) Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki (1 stycznia)
2) Uroczystość Objawienia Pańskiego (6 stycznia)
3) Uroczystość św. Józefa (19 marca)
4) Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego (święto ruchome obchodzone 40 dni po Wielkanocy)
5) Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało) (święto ruchome obchodzone w czwartek po uroczystości Najświętszej Trójcy – 60 dni po Wielkanocy)
6) Uroczystość św. Piotra i św. Pawła (29 czerwca)
7) Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia)
8) Uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada)
9) Uroczystość Niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny (8 grudnia)
10) Uroczystość Narodzenia Pańskiego (25 grudnia)

NABOŻEŃSTWA COTYGODNIOWE

 • wtorki, godz. 1730 - Różaniec do Siedmiu Boleści Maryi (prowadzą animatorzy różańcowi), z wyjątkiem I. wtorku
 • Pierwszy wtorek miesiąca, godz. 1730 - Różaniec z wypominkami rocznymi
 • środy - dzień św. Józefa (w okresie zwykłym msza św. wotywna)
 • piątki, 15 min. przed mszą św. lub nabożeństwem - koronka do Miłosierdzia Bożego (prowadzą Salezjanie Współpracownicy)
 • soboty - dzień Maryjny
 • sobotnia msza św. - Wigilia niedzieli
 • Niedziele, godz. 710 - Godzinki do NMP

 

NABOŻEŃSTWA COMIESIĘCZNE

 • 1. wtorki m-ca - 1730: różaniec za zmarłych wspominanych w wypominkach rocznych;
  1800 - msza św. za tych zmarłych
 • 1. czwartki m-ca - 1800 msza św. o Chrystusie Najwyższym Kapłanie w intencji Liturgicznej Służby, ich rodzin oraz o powołania; po mszy: wystawienie Najświętszego Sakramentu i litania do Najświętszej Krwi Chrystusa
 • 1. piątki m-ca - 1800 msza św. o Najświętszym Sercu Pana Jezusa; po mszy: wystawienie Najświętszego Sakramentu i litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa
 • 1. soboty m-ca (dzień Maryjny) - 1730 - nabożeństwo maryjne z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i litanią do MB
 • 1. Niedziele m-ca - na zakończenie mszy św.: adoracja Najświętszego Sakramentu
 • 15 dzień m-ca - rozpoczęcie Nowenny do Wspomożycielki (trwa do 23 dnia m-ca)
 • 24 dzień m-ca - wspomnienie MB Wspomożenia Wiernych: 1730 - nabożeństwo do MB Wspomożenia Wiernych i zmiana tajemnic Różańca
 • ostatni dzień m-ca - wspomnienie ks. Bosko: msza św. w intencji dobrodziejów i ofiarodawców naszego kościoła o błogosławieństwo Boże dla nich

 

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ WSPOMOŻENIA WIERNYCH

Dzień I - 15 dzień miesiąca
O Maryjo Najświętsza, potężna Wspomożycielko chrześcijan uciekających się z ufnością do tronu Twego miłosierdzia, usłysz wołanie swojego ludu, który Cię błaga o pomoc potrzebną do ustrzeżenia się od grzechu i wszelkich okazji do niego wiodących.

K. Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...
K. Maryjo, Wspomożenie Wiernych, L. Mód się za nami.
K. Dozwól nam chwalić Ciebie, o Panno Święta, L. Daj moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim.

Módlmy się: Wszechmogący i miłosierny Boże, któryś dla obrony ludu chrześcijańskiego wieczną pomoc w błogosławionej Maryi Pannie cudownie ustanowił, spraw łaskawie, abyśmy Jej opieką wsparci, walcząc za życia, w godzinę śmierci mogli odnieść zwycięstwo nad nieprzyjacielem naszego zbawienia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Dzień II - 16 dzień miesiąca
O Maryjo Najświętsza, przemożna Królowo i Matko Kościoła, któraś poprzez wieki prowadziła bezpiecznie jego łódź wśród groźnych nawałnic, spraw, aby jak najprędzej znikły wszelkie podziały wśród wierzących i rychło nastała jedna owczarnia i jeden Pasterz, Twój Syn Jezus Chrystus.

Dzień III- 17 dzień miesiąca
O Maryjo, Matko ukochana, która byłaś potężną Opiekunką Piusa VII i innych papieży aż po dzień dzisiejszy, osłoń płaszczem macierzyńskiej opieki Zastępcę Chrystusa na ziemi Ojca świętego. Ochraniaj go stale wśród różnych przeciwności, rozpalaj w nim żar ducha, bądź mu natchnieniem i przewodniczką, by mógł wszystkich ludzi dobrej woli zjednoczyć w Kościele Chrystusowym.

Dzień IV- 18 dzień miesiąca
O Maryjo, Królowo Apostołów, weź w swą przemożną opiekę biskupów, kapłanów i cały lud wierny. Wyproś im ducha jedności, doskonałego posłuszeństwa Ojcu świętemu i pałającą gorliwość o zbawienie dusz. Nade wszystko opiekuj się serdecznie misjonarzami, aby ich posługa przyczyniła się do umocnienia Królestwa Bożego na ziemi, do chwały Boga i zbawienia wszystkich w niebie.

Dzień V - 19 dzień miesiąca
O Maryjo Najświętsza, Królowo Męczenników, która za swego życia ziemskiego doświadczyłaś najstraszniejszych cierpień, wzmocnij naszą wolę w wiernej służbie Twojej, abyśmy z odwagą i przekonaniem spełniali swoje obowiązki religijne, okazując się zawsze Twymi wiernymi dziećmi.

Dzień VI - 20 dzień miesiąca
O Maryjo, Wspomożycielko chrześcijan, wyjednaj nam łaskę wytrwania w świętej wierze i zachowania w sobie wolności synów Bożych. Ze swej strony przyrzekamy Ci dołożyć wszelkich starań, by nasze życie było nieustanną ofiarą dla Boga Ojca naszego, ofiarą składaną poprzez Jezusa, Syna Twego, który nam zapewnia wieczne zbawienie.

Dzień VII - 21 dzień miesiąca
O Maryjo Najświętsza, Matko łaskawa i litościwa, któraś swym skutecznym wstawiennictwem tyle razy uwalniała lud chrześcijański od klęsk zbiorowych i kar doczesnych, ratuj nas przed zalewem niewiary i swobody obyczajów, wskutek których dusze obojętnieją i oddalają się ud Boga. Utwierdzaj dobrych, wzmacniaj słabych, przywołuj do pokuty zagubionych grzeszników.

Dzień VIII - 22 dzień miesiąca
O Maryjo Najświętsza, Matko najczulsza Swego Boskiego Syna, która, na wieść o Jego zaginięciu, szukałaś Go przez trzy dni i trzy noce ogarnięta trwogą, błagamy Cię, spojrzyj z matczyną miłością na rzesze dzieci i młodzieży. Wspomożycielko niezawodna w sprawach wychowania, prowadź młode pokolenie do Jezusa Chrystusa, dopomagaj mu kształtować się w atmosferze prawdy i miłości, i strzeż je od zagubienia na drogach grzechu.

Dzień IX - 23 dzień miesiąca
O Maryjo, Matko Najdobrotliwsza, któraś była w każdym czasie Wspomożycielką chrześcijan, otaczaj nas swą czułą opieką za życia, a szczególnie w godzinę śmierci, i spraw, abyśmy, kochając i czcząc Cię na ziemi, mogli śpiewać Twoje miłosierdzie w niebie.

NABOŻEŃSTWA OKRESOWE

marzec-kwiecień: nabożeństwa Wielkiego Postu

  • piątki - 1730 - Drogi krzyżowe
  • niedziele - 1715 - Gorzkie Żale

maj: nabożeństwo majowe do Matki Bożej

 • po mszy św.

czerwiec: nabożeństwo czerwcowe do Najśw. Serca Pana Jezusa

 • po mszy św.

październik: różaniec

  • dni powszednie - 1730
  • niedziele - 1715

listopad: różaniec z wypominkami za zmarłych

  • dni powszednie - 1730 
  • niedziele - 1715

grudzień (Adwent): msze św. roratnie

 • msze św. roratnie o godz. 1800, od poniedziałku do piątku

 

NOWENNA DO NIEPOKALANEJ
1. Pieśń na rozpoczęcie.
2. W imię Ojca …
3. Modlitwa św. Maksymiliana Marii Kolbego na rozpoczęcie nowenny:
O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo, wiem, że niegodzien jestem zbliżyć się do Ciebie, upaść przed Tobą na kolana z czołem przy ziemi, ale ponieważ kocham Cię bardzo, przeto ośmielam się prosić Cię, byś była tak dobra i powiedziała mi - kim jesteś? Pragnę bowiem poznawać Cię coraz więcej i więcej - bez granic, i miłować coraz goręcej i goręcej bez żadnych ograniczeń. I pragnę powiedzieć też innym duszom, kim Ty jesteś, by coraz więcej i więcej dusz Cię coraz doskonalej poznało i coraz goręcej miłowało. Owszem, byś się stała Królową wszystkich serc, co biją na ziemi i co bić kiedykolwiek będą i to jak najprędzej i jak najprędzej.
Jedni nie znają jeszcze wcale Twego imienia. Inni ugrzęźli w moralnym błocie, nie śmią oczu wznieść do Ciebie. Jeszcze innym wydaje się, że Cię nie potrzebują do osiągnięcia celu życia. A są i tacy, którym szatan, co sam nie chciał uznać Cię za swą Królowę i stąd z anioła w szatana się przemienił, nie dozwala przed Tobą ugiąć kolan. Wielu kocha, miłuje, ale jakże mało jest takich, co gotowi są dla Twej miłości na wszystko, prace, cierpienia i nawet ofiarę z życia.
O Pani, zakróluj w sercach wszystkich i każdego z osobna. Niech wszyscy mieszkańcy ziemi uznają Cię za Matkę, a Ojca na niebie za Ojca i tak wreszcie poczują się braćmi. Amen.
4. Podanie dnia i intencji:
Wzbudźmy w swym sercu intencję, którą chcemy omodlić w tej Nowennie
Wspólnie modlimy się za ...
Módlmy się:
O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie. W: AMEN

MODLITWY NA KOLEJNE DNI NOWENNY:
Dzień 1: O Maryjo, Twą nienaruszoną czystość, wiecznie żywą i bezustannie zbawiającą, wyrażał ów przedziwny krzak gorejący na górze Horeb, który płonął, a nie spalał się. Mocą owej łaski Niepokalanego Poczęcia wspomagaj nasze mozolne zmagania o czystość serca, myśli i czynów, abyśmy zwycięsko umieli pokonywać wszelkie namiętności zmysłowe, wiodące do grzechu.

(codziennie odmawia się  następujący tekst:)

Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…
Módl się za nami, Dziewico Niepokalana/ Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych
Módlmy się: Boże, który przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Dziewicy przygotowałeś Synowi swojemu godne mieszkanie na mocy zasług przewidzianej Jego śmierci, i zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy, dozwól nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Dzień 2: O Maryjo, Ciebie Bóg w swej nieskończonej Opatrzności zachował niczym arkę mistyczną od powszechnego potopu zła. Stań przy nas w godzinach próby i wesprzyj nas swą łaską, gdy grzech i przewrotność świata będą usiłowały nas ogarnąć swoim podstępnym działaniem i wtrącić na dno upadku.

Dzień 3: O Maryjo, podobna do gołębicy o nieskalanej bieli, uniosłaś się nad brudem świata i uniknęłaś wszelkiej zmazy, kalającej ten padół ziemi. Spraw, aby dobra doczesne nie spętały nam ducha. Naucz nas posługiwać się nimi dla chwały Bożej i pożytku bliźnich.

Dzień 4: O Maryjo, pełna łaski, odblasku świętości samego Boga, zachwycasz oczy i serca wszystkich pokoleń ziemi, bo wiecznie jesteś piękna, kwiatem cnót wonnych okryta i owocami macierzyńskiej miłości darząca. Uproś nam u Stwórcy łaskę, byśmy, pozbywszy się grzechu, kształtowali w sobie Jego obraz, stając się odbiciem Jego doskonałości.

Dzień 5: O Maryjo, Ty z woli samego Boga stałaś się ogrodem zamkniętym i rajem przyobiecanym, do którego podstępny wąż nie miał przystępu. Prosimy Cię, Matko, broń naszych dusz od przewrotnych działań złego ducha, byśmy nigdy nie stali się jego ofiarą.

Dzień 6: O Maryjo, Ty ukazałaś się w ciemnościach znękanej grzechem ludzkości, jako jutrzenka nadziei, okryta blaskiem niewinności. Rozpraszaj mgły zakłamania, w czarną noc naszej nędzy i upadku błyśnij światłem porannej zorzy, niosąc zbawienie Pana.

Dzień 7: O Maryjo, jesteś jak pole pokryte tysiącami róż kolorowych, których wonny zapach niweczy złowieszcze podmuchy. Pozwól nam Tobą oddychać, urokiem Twoich cnót się sycić, byśmy wpatrzeni w Ciebie, potrafili zachować dusze czyste i wolne od trujących wyziewów tego świata.

Dzień 8: O Maryjo, pojawiłaś się na tej ziemi, jak lilia między cierniami, rozkwitła doskonałym pięknem i urzekająca swym wdziękiem duchowym. Dopomagaj nam rozwijać w sobie życie wewnętrzne, przeniknięte łaską niebieską, mimo pokus, burz namiętności i ataków przewrotnych ludzi.

Dzień 9: O Maryjo, stałaś się świątynią Boga, Matką wszechżyjących, drzwiami zbawionych, Królową Wszystkich Świętych i ucieczką grzeszników. Bądź moją Matką i Przewodniczką, bym za Twoim przykładem unikał wszelkiego brudu moralnego, żył w coraz większej przyjaźni z Bogiem i stawał się wzorem życia prawdziwie chrześcijańskiego.

 

NOWENNA DO ŚW. JANA BOSKO

Nowenna dzień 1 – 22 stycznia
Święty Janie Bosko, przez miłość, jaką pałałeś ku Jezusowi w Najświętszym Sakramencie i przez gorliwość, z jaką szerzyłeś kult Niemu, wyrażający się w uczestnictwie we Mszy świętej, częstej Komunii świętej i nawiedzeniach kościoła, spraw abyśmy owiani tym samym duchem, praktykowali te czcigodne nabożeństwa, kończąc każdy nasz dzień z Jezusem eucharystycznym w sercu. Amen

Ojcze Nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…
Módl się za nami św. Janie Bosko/ - Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych
Módlmy się:
Boże, Ty powołałeś św. Jana Bosko, Wyznawcę, na Ojca i Nauczyciela młodzieży, z Twojej również woli, przy pomocy Maryi Panny, założył on w Kościele nowe Zgromadzenia, spraw prosimy, abyśmy pałając tym samym ogniem miłości, mogli zdobywać dusze i służyć Tobie samemu. Przez Chrystusa Pana naszego.

Dzień 2 – 23 stycznia
Święty Janie Bosko, przez miłość do Maryi Wspomożycielki, która w życiu była Ci Matką i Mistrzynią, wyjednaj nam prawdziwe i stałe nabożeństwo do Maryi, abyśmy mogli zasłużyć na Jej potężną opiekę w życiu i przy śmierci. Amen Ojcze nasz…

Dzień 3 – 24 stycznia
Święty Janie Bosko, przez synowską miłość, jaką żywiłeś do Kościoła i Ojca świętego, broniąc go odważnie aż do ostatniego tchu życia, uproś nam, byśmy zawsze pozostali godnymi dziećmi Kościoła Katolickiego, oraz kochali i czcili Ojca świętego, okazując mu pełne posłuszeństwo. Amen Ojcze nasz…

Dzień 4 – 25 stycznia
Święty Janie Bosko, przez wielką miłość, z jaką odnosiłeś się do młodzieży, stawszy się dla niej Ojcem i Nauczycielem, i przez heroiczne poświęcenie znoszone dla jej zbawienia, spraw abyśmy i my podobnie ją kochali miłością świętą i ofiarną. Amen Ojcze nasz…

Dzień 5 – 26 stycznia
Święty Janie Bosko, który założyłeś Towarzystwo Salezjańskie i Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki, zapewniając w ten sposób przypływ nowych spadkobierców Twego apostolatu, spraw, aby te dwie Rodziny zakonne promieniowały zawsze pełnią Twojego ducha i wiernie naśladowały twe heroiczne cnoty. Amen Ojcze nasz…

Dzień 6 – 27 stycznia
Święty Janie Bosko, który dla osiągnięcia tym doskonalszych owoców żywej wiary i ofiarnej miłości, założyłeś Pobożny Związek Pomocników Salezjańskich, spraw, aby świecili oni przykładem cnót chrześcijańskich i stali się opatrznościową podporą Twoich dzieł. Amen O.n.

Dzień 7 – 28 stycznia
Święty Janie Bosko, który dla zbawienia ludzi wysłałeś swoich misjonarzy na krańce świata, rozpal także i w nas tę samą miłość, abyśmy umieli szukać dusz nieśmiertelnych i zdobywać je dla Boga. Amen Ojcze nasz…

Dzień 8 – 29 stycznia
Święty Janie Bosko, który ponad wszystko ukochałeś cnotę czystości, świadcząc o niej przykładem, słowem i pismem, spraw, abyśmy w niej rozmiłowani, utwierdzali ją w naszym otoczeniu wszystkimi siłami. Amen Ojcze nasz…

Dzień 9 – 30 stycznia
Święty Janie Bosko, który tak głęboko odczuwałeś wszelką nędzę ludzką, spojrzyj na nasze potrzeby i uproś nam oraz rodzicom naszym obfite błogosławieństwo Maryi Wspomożycielki. Wyjednaj nam łaski doczesne i duchowe, potrzebne w życiu i przy śmierci. Amen Ojcze nasz…

DUSZPASTERSTWO CHORYCH

 • Duszpasterstwo chorych (DCH) - chorzy stanowią drogocenną cząstkę Kościoła, w tym i naszej wspólnoty lokalnej; wraz z Różami różańcowymi stanowią modlitewne zaplecze parafii
 • Odwiedziny chorych:
  • 1. piątek m-ca - wizyta księdza z komunią św. i możliwością spowiedzi oraz sakramentu chorych, od godziny 830 (zgłoszenie nowych chorych w kancelarii lub zakrystii)
  • niedziela - komunia św. roznoszona przez diakonów (I półrocze) oraz przez akolitów (II półrocze)
  • przed większymi świętami i indywidualne na wezwanie - wizyta księdza z komunią św. i możliwością spowiedzi oraz sakramentu chorych
  • w Dzień Chorych (11 lutego) i w pierwszy dzień rekolekcji wielkopostnych - msze św. z udzieleniem sakramentu chorych

SAKRAMENTY I SAKRAMENTALIA

Sakramenty Święte w naszym kościele:

 • Chrzest św. - zasadniczo w 1. niedzielę miesiąca podczas mszy św. o godz. 1200
 • I Komunia i Bierzmowanie - zasadniczo z własną klasą ze szkoły dziecka (przygotowanie starszych do bierzmowania - do uzgodnienia w kancelarii)
 • Sakrament małżeństwa - w terminach wcześniej uzgodnionych w kancelarii parafialnej
 • Namaszczenie chorych - w ramach wizyt I-piątkowych lub do uzgodnienia
 • Wiatyk (umierający) - zgłoszenie chorego telefoniczne lub osobiste do duszpasterza
 • Spowiedź - codziennie pół godziny przed każdą mszą św.

Stali spowiednicy w naszym kościele:

Celem pełniejszego wykorzystania Sakramentu Pokuty i Pojednania zachęcamy do korzystania ze stałego spowiednika. Dlatego też udostępniamy grafik dyżurów spowiedników.

Niedziele i święta - spowiedź przed mszami św. o godzinie:

 • 730 - ks. Robert Bieleń
 • 1000 - ks. Henryk Badura
 • 1200 - ks. Jan Krawiec
 • 1800 - ks. Jan Wilkołek

W tygodniu - spowiedź przed Mszą świętą o godzinie 1800:

 • poniedziałek - ks. Jan Krawiec
 • wtorek - ks. Henryk Badura
 • środa - ks. Jan Krawiec
 • czwartek - ks. Henryk Badura
 • piątek - ks. Jan Krawiec
 • sobota - ks. Henryk Badura

Sakramentalia:

 • pogrzeb - uzgodnienie z zarządem cmentarza daty i godziny pogrzebu, a potem zgłoszenie się z tym terminem pogrzebu i aktem zgonu do kancelarii parafialnej
 • poświęcenie przedmiotów kultu religijnego - po mszach św. w zakrystii