Sprawozdanie z Rady Duszpasterskiej i Rady Ekonomicznej

Łosiówka, 8 grudnia 2019

Ks. Jacek Ryłko przywitał członków obu rad, po czym opowiedział o wizycie św. Mikołaja, który odwiedził dzieci w niedzielę na Mszy św. o godz. 12-tej. Na spotkanie ze św. Mikołajem przyszło dużo dzieci i słodyczy wystarczyło dla wszystkich. Następnie Ksiądz wymienił aktywne w roku 2019 grupy duszpasterskie działające przy kościele na Łosiówce. Są to Salezjanie Współpracownicy, Grupa Charytatywna, Róże Różańcowe, Rodzina Boga, Ogród Boga, Grupa Ekonomiczna, Scholanki. Ksiądz podkreślił z uznaniem jednoosobową działalność Pani Krystyny Cyganek, która opiekuje się kaplicą w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej.

Ksiądz Jacek stwierdził, że należy rozszerzyć skład zespołu Sygnaturki, a przez to tematykę zawartości pisemka. Ksiądz również widzi możliwość pogłębienia większej łączności z parafią grupy Ziemia Boga, oraz zapisania się nowych członków do Salezjanów Współpracowników.

Następnie Ksiądz podał prace, które należy wykonać w kościele i w jego otoczeniu:

  • Konserwacja Krzyża misyjnego znajdującego się przed kościołem będzie wykonana na wiosnę w przyszłym roku.
  • Jest przywiezione i rozłożone kruszywo do wyrównania dziur na parkingu. Planowane jest położenie kostki i kosztowałaby to ok. 40-50 tys. zł.
  • Jest propozycja przeniesienia gablotki z ogłoszeniami na przeciwległą stronę obecnego umiejscowienia tak aby był wygodniejszy do niej dostęp. Obecni na zebraniu członkowie sprzeciwiają się zmianie ponieważ wskazane nowe miejsce jest położone niżej i po deszczach zbiera się tam woda, a przy niższych temperaturach może być ślisko.
  • W Oratorium należałoby wymienić deski podłogowe ponieważ część z nich jest spróchniała.
  • Strop nad kościołem należy zakonserwować i ocieplić.
  • Będą wymienione żarówki w kościele na takie aby dawały więcej światła i były energooszczędne. W chwili obecnej trwa rozeznanie przez fachowców jakie żarówki zakupić.
  • W związku ze zbliżającymi się świętami będą skierowane do parafian życzenia od Księży Salezjanów. Będą dostarczone do skrzynek pocztowych w miejscu zamieszkania (domki jednorodzinne i bloki).
  • zamieszkania ( domki jednorodzinne i bloki).

Pan Janusz Lelek opiekun Ogrodu Boga powiedział, że zrobi plan jakie rośliny należy zakupić na wiosnę. Pani Krystyna Dąbek zobowiązała się pokryć część kosztów zakupu do Ogrodu ze składek Róży Różańcowej której jest zelatorką.

Zebranie zakończyła wspólna modlitwa

Renata Rakoczy