OGRÓD BIBLIJNY NA ŁOSIÓWCE POD NAZWĄ „OGRÓD BOGA”

Nasz ogród składa się obecnie z trzech części:

  1. Ogród Paschalny
  2. Ogród Kościoła
  3. Ogród Wiary-Nadziei-Miłości

Ogród powstał z końcem 2013 r. Inspiracją do jego powstania była przypowieść Pana Jezusa o morwie i gorczycy (Łk 17, 5-6) oraz drzewo morwy rosnące w naszym ogrodzie przy parkingu kościelnym. Przypowieść ta, wraz z drugą przypowieścią o gorczycy (Mt 13, 31-32) i opisem biologicznym obu roślin znalazła się na ustawionej w ogrodzie tablicy biblijno-przyrodniczej. Również ważną inspiracją powstania ogrodu biblijnego było spotkanie duszpasterza z twórczynią ogrodów biblijnych w Polsce i Europie Środkowej czyli dr hab. Zofią Włodarczyk. Ponieważ przypowieść o morwie i gorczycy mówi o wierze, dlatego dodano jeszcze cytaty biblijne o nadziei (a z nią powiązana jest rosnąca obok akacja) i miłości (posadzono w tym miejscu róże) i tak powstała pierwsza część ogrodu poświęcona tzw. cnotom boskim (teologalnym) - wierze, nadziei i miłości.

Kolejną częścią był ogród Kościoła dzięki inspiracji płynącej z dziesięciu bukszpanów ukształtowanych na kule (a może głowy?), które w nim od lat rosły. Dosadzono jeszcze dwa, dodano tabliczki z imionami w języku polskim i angielskim, i tak pojawiło się w ogrodzie dwunastu apostołów (Kościół jako Wspólnota wierzących zbudowana na dwunastu apostołach). Dodatkowo dosadzono małą choinkę podobnej wielkości obrazująca apostoła Narodów czyli św. Pawła. Następnie zasadzono winorośle (Kościół jako winnica), a pojawiły się owieczki, których liczba stopniowo rosła (Kościół jako owczarnia). Do wszystkiego dodano ogrodzenie i symboliczną bramę (Chrystus jako brama oraz winnica i owczarnia posiadająca swoje ogrodzenie). Na koniec pojawiła się jeszcze skała zbawienia wraz ze studnią patriarchy Jakuba (Kościół jako przestrzeń spotkania z Jezusem Chrystusem oraz źródło łaski Bożej).

Kontrapunktem do Wspólnoty Kościoła jest jej opuszczenie, które ilustruje zagubiona owieczka będąca na zewnątrz ogrodu Kościoła i zaplątana w ciernie. Ale nie jest stracona, bo szuka ją Dobry Pasterz (przypowieść o zagubionej owcy - Łk 15, 1-7).

Trzecią częścią jest Ogród Paschalny składający się obecnie z czterech stacji: Ostatnia wieczerza, Ogród Oliwny, Golgota, Otwarty Grób.

Ogród mógł powstać również dzięki temu, że duszpasterz spotkał na swojej drodze oprócz p. Zofii również innych wspaniałych ludzi,którzy wsparli go finansowo jako darczyńcy i ofiarodawcy  (m.in. nasze Róże różańcowe) oraz którzy włączyli się w jego tworzenie. Nad robotami technicznymi czuwa od początku i często je sam wykonuje Ryszard Wierzbicki. Konsultatorem plastycznym ogrodu jest ks. Robert Kruczek (mający do pomocy brata bliźniaka ks. Leszka), który zaprojektował budowle w ogrodzie - grób Pański, studnię Jakuba ze skałą zbawienia oraz golgotę. Również wiele piękna w ogród wniósł wykonawca wymienionych budowli mistrz kamieniarski Mirosław Kowalczyk, prawdziwy artysta pracujący ze skałami. W tym miejscu bowiem należy podkreślić, że budowle w naszym ogrodzie wykonane są z wapienia, a więc ze takiej samej skały z jakiej były wykonane w oryginale, czyli w Ziemi Świętej.


W niedzielę, 23 października 2016, o godz. 1730, w TV Trwam w ramach programu "Okiem kamery" został wyemitowany reportaż nt. ogrodów biblijnych pt. "Księga natury", a w nim został zaprezentowany również nasz Ogród biblijny z Łosiówki. Zapraszamy do oglądnięcia całości reportażu, który trwa 30 min.:

Szybki kontakt

Kościół Rektoralny Salezjanów
      pw. MB Wspomożenia Wiernych

Adres: Tyniecka 39, Kraków 30–323

Telefon: +48 122 663 611

Email: info@losiowkasdb.pl

Strona: losiowkasdb.pl


Kancelaria parafialna - godziny urzędowania:

  • wtorek, piątek, godz. 1600-1730