1930-1937 - DOBRODZIEJE ŁOSIÓWKI

 Dobrodzieje budowy kościoła (kaplicy) na Łosiówce z lat 30-tych

Salezjańskiego Instytutu Teologicznego w Krakowie

(Za: ASIK A 425) 

1. Mazaniec Brygida - Imieniny:  8.X.

200 East 74 St. New. York City, U.S A.

N. B.

Za jej pośrednictwem kilka osób przysłało czasem ofiarę na Msze św.

Wybitna Pomocnica dzieła Salezjańskiego

 

 

2. Skwarek Anna - Imieniny:  26.VII.

 2119 Augusta Blvd  Chicago 111, U.S.A.

N.B.

Prezeska Sodalicji - mają swój regulamin - przysyłają ofiary - po śmierci każdej członkini według regulaminu odprawia się Msze gregoriańską. Niezmordowana w pracy.

 

3. Very Rew. John Mickuń

St. Mary’s Church, Reading, Pa; U.S.A.

N.B.

Ksiądz Fundator kaplicy – jednorazową ofiarę złożył.Pozostali dobrodzieje wspierający budowę kościoła z USA:

Marcella Słowińska 416 E 71 Street

New York City

USA

 

Ks. Father Madura Polish Church

South River, N.J.

USA

Miss. Karolina Dudzic

ST. Joseph School

Convent Station, N.J.

USA

 

Anna Janiga 85 Libbono Street

Lacka wanna, N.Y.

North America

 

Mrs. Mary Starzec 2420 W. Supertor Street

Chicago I11

USA

Miss. Katarzyna Żarkowska St. Joseph School

Convent Station, N.J.

USA

 

Ks. Robert Wieczorek Ramsey

 

 

Tomasz i Anna Podraza 1051 N. Hayne ave

Chicago J.U.

USADobrodziejki z kraju:

Pani Eugenia Zyblikiewicz Kraków

Pani Karolina Urbanowiczówna Sambor, ul. Trybunalska 22

Potem Powidz, Zakład Opieki SS. Elżbietanek