1946-1947 - KOŚCIÓŁ NA ŁOSIÓWCE OTWARTY

WYKOŃCZENIE KAPLICY (tj. obecnego kościoła) i JEGO POŚWIĘCENIE - 1946-1947 r.

(Z KRONIKI Salezjańskiego Instytutu Teologicznego w Krakowie 1945 – 1948, str. 64-120, AWSD TS)

1946
Sierpień
27.08 - … Obok kaplicy niewykończonej ruch – widać, że robi się przygotowania do wykończenia...

Wrzesień
20.09 - Praca wewnątrz nowej kaplicy postępuje naprzód

Październik
31.10 – Kaplica wewnątrz już wytynkowana...

 

Listopad
11.11 – zakupiono 100 krzeseł do nowej kaplicy.

1947

Kwiecień
22.04 – W kaplicy praca wre, bo ma być wkrótce święcona.

Maj
01.05 – Przygotowania do wielkich uroczystości.
04.05 – Niedziela. W zakładzie pełno gości – księży z dwóch powodów: 1. - poświęcenie nowej kaplicy i 2. - jublieusz złoty kapłaństwa Najprzew.[ielebniejszego] ks. Wizytatora Ks. Tironego.
Kilka minut przed godz. 10. zajechało auto z J.E. ks. kardynałem Sapiehą. Przy pierwszej bramie powitała Go orkiestra dęta (tramwajarzy|), gromkie okrzyki harcerzy, liczny kler, cały aparat służby do asysty przy poświęceniu kaplicy. Ks. ks. Dyrektorzy zdążyli przybyć z przeł.[ożonym] prowincji na czas. Poświęcenia kaplicy dokonał J.E. ks. kardynałem Sapieha. Po wypełnieniu św. ceremonii Najprzew. ks. Jubliat odprawił cichą mszę św. w asyście ks. Dyr. Cieślara i ks. Dyr. Goli, w obecności na tronie J.E. ks. kardynała. W odpowiednich momentach chór nasz wykonywał polifoniczne pienia.
Podczas gdy w kaplicy odprawiała się msza św. na balkonie spełniała się Najśw. Ofiara polowa dla tych, którzy nie mogli się zmieścić w kaplicy. (Ale to wcale nie dowodzi, że udział wiernych był liczny; owszem na taką uroczystość to stanowczo za mało, może to zimno i propaganda). O godz. 11.30 koniec uroczystości i odjazd J.E. ks. kardynałem Sapiehy.
O godz. 13. zajeżdża auto z J.E. ks. Prymasem Hlondem, który przybył z Warszawy na naszą uroczystość, której zewnętrzym znakiem jest i Adoracja na kazdym odcinku, a szczególnie w jadalni.
O godz. 17. - majowe nabożeństwo
O godz. 18. - akademia pt. „Najprzew. ks. Wizytatorowi ks. Dr. P. Tirone w uroczysty dzień złotych godów kapłańskich salezjanie i młodzież Obu Polskich Prowincji w hołdzie”...
05.05 – O godz. 8.30 msza św. cicha odprawiana przez J.E. ks. Prymasa Polski przy asyście całego kleru z Łosiówki...
O godz. 13.30 J.E. ks. Kardynał opuszcza Zakład.

Opracował: ks. dr Robert Bieleń sdb