1945-1946 - SALA TEATRALNA

WYKOŃCZENIE SALI TEATRALNEJ i PIERWSZE PRZEDSTAWIENIA - 1945-1946 r.

(Z KRONIKI Salezjańskiego Instytutu Teologicznego w Krakowie 1945 – 1948, str. 7-39, AWSD TS)

1945
Październik
24.10 – Po południu praca przy budowie sali teatralnej.

 Grudzień

03.12 – Całodzienna praca dla nowicjuszów..
04.12 – W dalszym ciągu pracowali nowicjusze przy zakładaniu betonu w nowej sali teatralnej...
10.12 – Zostało zadecydowane, że będą grane „Jasełka”
12.12 – Zakładanie betonu pod scenę. Wyjechał w sprawie strojów do domu kl. Skiba.
20.12 – Dalsze próby i kończenie sali.
26.12 - … O godz. 16-tej – Pierwsze Jasełka – poprzedzone poświęceniem nowej sali, którego dokonał ks. Inspektor. Jasełka wypadły bardzo dobrze tak jeśli chodzi o wykonanie, jak i odnośnie do frekwencji i kasy...

1946
Styczeń
07.01 – Urządzono podwieczorek dla aktorów z Osiedla Robotniczego.
13.01 - „Opłatek” w „dożywianiu” ks. Borusiewicza. Po części oficjalnej goście przeszli na salę teatralną, by podziwiać „Jasełka”. Na pierwszym akcie był również obecny J.E. ks. kard. Sapieha

Luty
02.02 – Ostatnie Jasełka – pełny sukces.
27.02 – Kopano rów pod kabel elektryczny do nowej instalacji elektrycznej na scenie.
28.02 – Pierwsza próba na scenie ze śpiewem i orkiestrą I i II aktu „Misterium Pasyjnego”.

Marzec
06.03 – O g. 10-tej suma z ceremonią posypania głów popiołem.
           O g. 16.30 po raz pierwszy „Męka Pańska” odegrana dla duchowieństwa krakowskiego. Piękne kostiumy, efektowne światło, dobra gra złożyły się na wzruszającą całość.
10.03 - „Męka Pańska” dla publiczności, która dopisała. Ceny biletów: 50, 40, 30 i 20 zł...
13.03 – Grano Mękę Pańską dla młodzieży dębnickie przy pełnej sali.

Opracował: ks. dr Robert Bieleń sdb