12. KS. ROBERT BIELEŃ (2011-2018)

SREBRNY  JUBILAT - Okres pracy duszpasterskiej ks. Roberta w Kościele na Łosiówce

18.06.1993 r. ks. Robert przyjął święcenia kapłańskie  w Krakowie w kościele pw. św. St. Kostki na Dębnikach z rąk bp. Albina Małysiaka. Od tego czasu Jego posługa kapłańska związana była z placówkami salezjańskimi w Przemyślu, Lublinie, Krakowie, Oświęcimiu, Florencji, Mediolanie, aby w lipcu 2011 r. przejść  do pracy duszpasterskiej w naszym Kościele na Łosiówce.

 

Jako parafianie mamy ogromny dług wdzięczności za poświecenie, dobre serce i ogrom wysiłku jaki okazuje naszej Wspólnocie parafialnej przez te 7 lat naprawdę wytężonej pracy. Jest zbyt mało miejsca w „Sygnaturce”, aby wyliczyć  zasługi i wszystkie dotychczasowe dokonania ks. Roberta na rzecz naszej Wspólnoty. Poniższe zestawienie mówi o aktywności i zaangażowaniu naszego Księdza, ale jest to tylko część działań które zrobił i robi dla naszego duszpasterstwa.

DZIAŁANIA PODJĘTE W DUSZPASTERSTWIE na ŁOSIÓWCE  w l. 2011-18 z inicjatywy ks. Roberta we współpracy z parafianami i Seminarium

1) DZIAŁANIA DUSZPASTERSKIE:
    •  Modlitewne Pogotowie Ratunkowe  (2011)
    •  Coniedzielna Komunia święta dla chorych  (2011)
    • organizowanie integracyjnych spotkań plenerowych dla młodzieży i parafian w formie festynów pn. „Tajemniczy ogród” (18.09.2011 )
    •  powołanie Rady Ekonomicznej (17.10.2011)
    •  reaktywowanie mszy św. dla rodzin o godz. 12.00 (2012)
    •  reaktywowanie scholki dziewczęcej „Promyczki z Łosiówki”   (2012)
    •  uruchomienie niedzielnej Kawiarenki oratoryjnej (24.05.2012)
    • zainicjowanie grupy ”Rodzina Boga” (2013)
    • przyjęcie do nas Wspólnoty osób niepełnosprawnych „Bure Misie” (2013)
 • powołanie Akademii Sztuk Przeróżnych na Łosiówce (13.10.2013) oraz rozpoczęcie wystaw artystycznych (do tej pory odbyło się ich 16.)
    • utworzenie (8.12.2013) i stały rozwój ogrodu biblijnego pn. „Ogrodu Boga”
    • unowocześnienie strony internetowej www.losiowkasdb.pl (23.12.2013)
  • dołączenie do małopolskiej drogi św. Jakuba do Santiago de Compostela (2014)          
    •  wprowadzenie Różańca do Siedmiu Boleści Maryi  (2015)
    • Ewangelizacja na wałach wiślanych  (Okres wielkanocny 2015)
    • Powołanie Bractwa Miłośników „Ogrodu Boga” (8.12.2016)
  • udział „Ogrodu Boga” w corocznej imprezie kulturalnej organizowanej w Krakowie nt. „Festiwal Święto ogrodów” (od 2017)
 • systematyczna renowacja sprzętu kościelnego (w tym organów) oraz zakup nowego sprzętu we współpracy z parafiami i dobrodziejami (2011-18)

2) DZIAŁANIA SŁUŻĄCE PAMIĘCI I TOŻSAMOŚCI WSPÓLNOTY
 • zbadanie i opisanie historii Kościoła na Łosiówce: zakładka na stronie Wspólnoty pt. „O nas” (opracowanie historii duszpasterstwa, listy duszpasterzy, budowniczych i twórców, ważniejszych wydarzeń, galerii historycznej), info w gablotach i na planszach
  • uroczyste rozpoczęcie obchodów rocznic:
- rocznicy powołania duszpasterstwa w dniu 19.09.1936 (od 18.09.2011)
- rocznicy utworzenia rektoratu parafialnego w dniu 2.02.1966 (od 7.02.2016)
- rocznicy poświęcenia naszego kościoła w dniu 4.05.1947 (od 4.05.2017)
 •  zorganizowanie sesji naukowej o Rektoracie parafialnym na Łosiówce (7.02 2016)
 • zorganizowanie archiwum duszpasterskiego Rektoratu na Łosiówce, w tym oprawienie w formie książkowej ogłoszeń duszpasterskich, zebrań Rady Duszpasterskiej i dokumentów budowlanych obiektu (2016-18)
 • umieszczenie w kościele tablicy pamiątkowej ku czci ks. Jana Mickunia, fundatora naszej świątyni (18.09.2016)
 • umieszczenie w kościele tablicy upamiętniającej męczeństwo księży i parafian z Łosiówki podczas II wojny światowej (13.05.2018)
 • powołanie nagrody naszej wspólnoty „Animator Societatis Mariae Auxiliatricis” w formie statuetki Wspomożycielki z Łosiówki, dla osób zasłużonych dla duszpasterstwa na Łosiówce  wolontarystycznie (24.05.2018)

3) DZIAŁANIA BUDOWLANO-REMONTOWE
    • wymiana rzutnika (na cyfrowy)  i ekranu  (na projekcyjny)  (2011)
    • remont stropu salek pod schodami zewnętrznymi (2012)
    • renowacja parkingu przed kościołem (2012)
    • zainstalowanie okienka nad prezbiterium (2013)
    • zamontowanie barierki ochronnej na chórze (2013)
    • generalna renowacja fasady kościoła (2013)
    • doświetlenie i ocieplenie prezbiterium (2013)
    • zainstalowanie nowego oświetlenia fasady kościoła i monitoringu (2013)
    • remont generalny schodów zewnętrznych do kościoła (I etap: nowa
            konstrukcja schodów - 2014; II etap: położenie kamienia - 2015)
    • wstępne zabezpieczenie przed kornikiem krokwi dachowych  (2015-7)
    • położenie kostki brukowej na placu przed kościołem (2016)
    • wykonanie dwóch wyciszonych konfesjonałów (2016)
    • zainstalowanie 3. gablot wystawienniczych z tyłu kościoła (2. na sztandary,    
       jednej na zabytkową kapę) i szafy sprzęt kościelny w salce nad zakrystią (2016)
    • odmalowanie zakrystii (2016)
    • zmodernizowanie nagłośnienia kościoła (nowy mikser i mikrofony) (2017)
    • stała renowacja sali teatralnej (wespół z seminarium)     (2013-18)
    • instalowanie windy do kościoła     (2018)     

    Oprac.: Renata Rakoczy