5. KS. CZESŁAW JABŁECKI (1981-1992)

W dniu 21 listopada 1992 r., zmarł w 58 roku życia, 41 ślubów zakonnych i 33 kapłaństwa ks. Czesław Jabłecki, salezjanin, wieloletni rektor kościoła na Łosiówce. Wspominamy Go jako wspaniałego kapłana oddanego całym sercem naszemu duszpasterstwu, a w szczególności dzieciom i młodzieży.

Ks. Czesław urodził się 18 grudnia 1934 r. w miejscowości Korzeniec koło Przemyśla. W roku 1950 został przyjęty do nowicjatu salezjańskiego w Kopcu koło Częstochowy. W 1952 r. rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie, ul. Tyniecka 39. Po ukończeniu studiów otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa krakowskiego Karola Wojtyły dnia 20 czerwca 1959 r.

Równolegle ucząc się w Wyższym Seminarium Duchownym był studentem Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie, gdzie w roku akad. 1959/60 uzyskał dyplom w trybie eksternistycznym w klasie organów.

Prawie cały okres życia kapłańskiego ks. Jabłecki był związany z Krakowem, gdzie z racji swojego wykształcenia muzycznego był nauczycielem muzyki i śpiewu w salezjańskim Wyższym Seminarium Duchownym. Tylko przez 3 lata, tj. 1967-1970, był zatrudniony w parafii salezjańskiej w Przemyślu jako katecheta i bibliotekarz. W 1970 r. wrócił do seminarium na Łosiówce jako wykładowca muzyki. Będąc nauczycielem muzyki łączył w latach 1975-81 swoje obowiązki z posługą duszpasterską w parafii św. Stanisława Kostki na Dębnikach w Krakowie, a od roku 1981 do końca swojego życia, tj. do roku 1992, był rektorem kościoła pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych na Łosiówce.

Będąc 10 lat duszpasterzem na Łosiówce bardzo dbał powierzone Mu duszpasterstwo i parafian. W latach trudnych ekonomicznie dla Polski Oratorium salezjańskie na Łosiówce było prawdziwą przystanią dla dzieci i młodzieży. W pamięci naszej pozostały „Jasełka” z piękną oprawa muzyczną reżyserowane przez ks. Jabłeckiego, które było podziwiane przez widzów. Udział w „Jasełkach” był radością młodych artystów z Oratorium, a ich występy napawały dumą rodziców.

Ks. Czesław pozostawił po sobie trwałą pamiątkę – witraże w kościele na Łosiówce. Tematycznie witraże nawiązują do wizji św. Jana Bosko. Na prawej ścianie kościoła (patrząc od wejścia) treścią witraży jest proroczy sen o dwóch kolumnach, mówiący o walce Kościoła z jego przeciwnikami w konwencji bitwy morskiej. Na jednym z witraży artysta uwiecznił ks. Czesława Jabłeckiego, klęczącego na pokładzie flagowego, czyli papieskiego okrętu Kościoła. Okręt płynie wśród wzburzonych fal morskich w kierunku dwóch kolumn, na których umieszczony jest Najświętszy Sakrament oraz Matka Boża Wspomożenie Wiernych.

Opracowała: Renata Rakoczy