KS. JÓZEF LICHOTA i KS. STANISŁAW WAWRZKIEWICZ

  

Ks. Józef Lichotaks. Stanisław Wawrzkiewicz

Ks. Lichota - ur. 23.03.1905 Chełm Wielki. Święcenia kapłańskie otrzymał 24.06.1937 w Krakowie

ks. Wawrzkiewicz - ur. 03.05.1936. Święcenia kapłańskie otrzymał  16.06.1962 w Krakowie