9. KS. ROBERT WRÓBLEWSKI (2000-2002)

1983-84 – nowicjat w Kopcu
1984-86 – filozofia w Krakowie
1986-88 – asystencja w Borgo san Martino (Piemont, Włochy)
1988-94 – teologia i studia specjalistyczne w Rzymie
1992.06.27 – święcenia kapłańskie w parafii pw. św. Krzyża w Kielcach
1994-2000 – katecheta w WSD TS
2000-02 – rektor kościoła pw. MB Wspomożenia Wiernych Kraków-Łosiówka
2002-08 – proboszcz i dyrektor na Dębnikach w Krakowie
2008-14 – proboszcz i dyrektor w Pogrzebieniu
2014-15 – wikariusz w Skawie
2015-17 Niewachlów - Kielce, asystent regionalny VDB
2017.08.22 – do parafii pw. św. Krzyża w Kielcach