6. KS. ZBIGNIEW LATO (1992-94)

Ks. Zbigniew rozpoczął posługę duszpasterza kościoła rektoralnego pw. MB Wspomożenia Wiernych w Krakowie na ul. Tynieckiej 39 w okolicznościach szczególnych. Sytuacja wyjątkowa wynikała z faktu, że w październiku 1992 r. stan zdrowia dotychczasowego, długoletniego rektora kościoła ks. Czesława Jabłeckiego uległ gwałtownemu pogorszeniu. Wskutek ciężkiej choroby znalazł się on w szpitalu, przy czym lekarze jednoznacznie wskazywali na niewielkie szanse powrotu do pełni sił. W związku z tym zaistniała konieczność natychmiastowego zastąpienia go w dotychczas sprawowanej funkcji.

Przełożeni zakonni podjęli decyzję, aby duszpasterstwo objęli współbracia ks. Czesława ze Wspólnoty filozoficznej seminarium do której należał chory duszpasterz, na razie bez formalnego aktu nominacji konkretnej osoby. Faktycznie jednak funkcję rektora kościoła objął od tego momentu ks. Zbigniew. Prowadził działalność duszpasterską do momentu śmierci ks. Jabłeckiego, a następnie kontynuował rozpoczętą posługę dalej . W sierpniu 1993 r. ks. Zbigniew Lato otrzymał formalny dekret mianujący na stanowisko rektora duszpasterstwa na Łosiówce.
Podstawową troską ks. Lato było podtrzymanie istniejących form działalności rektoratu i opieka nad grupami młodzieżowymi. Składały się na nie Oratorium liczące ok. 25 osób, wspólnota ministrantów i lektorów w liczbie ok. 15 oraz Współpracownicy Salezjańscy, do których należało ok. 20 osób. Dzięki podjętym wysiłkom organizacyjnym podtrzymano wystawianie „Jasełek” oraz urządzono w okresie ferii zimowych 1993/94 tygodniowe półkolonie dla dzieci z osiedla przy ul. Praskiej oraz z Pychowic, które obejęły ok. 80 uczestników.
W blisko dwuletnim okresie rektorowania ks. Zbigniewa wykonano również szereg prac remontowych. Wymieniono całkowicie system nagłaśniający w kościele i jego przedsionku, zamontowano nowe oświetlenie w prezbiterium oraz wykonano nowy krzyż misyjny wraz z postumentem. Ponieważ jednak trudno było pogodzić dużą liczbę zajęć w seminarium i wykładów prowadzonych w rożnych ośrodkach Krakowa z działalnością duszpasterską, ks. Lato zwrócił się z prośbą do przełożonych o mianowanie nowego rektora kościoła na Łosiówce. Jego prośba została uwzględniona i zakończył posługiwanie w sierpniu 1994 r., przekazując odpowiedzialność za prowadzone dzieło ks. Leszkowi Lesiowi.

Salezjańska droga ks. Zbigniewa:

1979 - Kopiec I profesja zakonna
1979-1981 - Kraków  (studia filozoficzne)
1981-1982 - Oświęcim (asystencja)
1982-1986 - Kraków (studia teologiczne)
1986 - święcenia kapłańskie
1986-1989 - Kielce (katecheta)
1989-1992 - Lublin (studia licencjackie z zakresu Teologii Fundamentalnej)
1992-1994 -  Kraków  (wykładowca WSDTS i rektor kaplicy)
1994-1995 -  Lublin (studia doktoranckie)
1995-1996 -  Witów (wikariusz parafialny)
1996-1999 - Kraków (wykładowca i katecheta w WSDTS)
1999-2000 - Lublin (Dyrektor wspólnoty)
2000- 2016 - Rosja (wykładowca w WSD w Sant Petersburgu i Dyrektor Ośrodka Salezjańskiego)
2016-2017 - Kraków (seminarium)
2017 - Rosja, Rostów nad Donem