LISTA DUSZPASTERZY Z ŁOSIÓWKI

DUSZPASTERZE parafian z Łosiówki i katecheci dzieci:

 1. Ks. Józef LICHOTA - w latach 1958-1960
 2. ks. Stanisław WAWRZKIEWICZ - w latach 1960-62
 3. Ks. Jan KRAWIEC - w latach 1962-1966

 

REKTORZY (utworzenie Rektoratu: 2 lutego 1966 r.):

 1. Ks. Jan KRAWIEC - Rektor w latach 1966-1970 
 2. Ks. Aleksander KARKOSZKA - Rektor w latach 1970-1975
 3. Ks. Teofil WOJCIECHOWSKI - Rektor w latach 1975-1977
 4. Ks. Marian KRÓL - Rektor w latach 1977-1981      (+2.03.2016)
 5. Ks. Czesław JABŁECKI - Rektor w latach 1981-(+)1992
 6. Ks. Zbigniew LATO - Rektor w latach 1992-1994
 7. Ks. Leszek LEŚ - Rektor w latach 1994-1999
 8. Ks. Marian DĘBSKI - Rektor w latach 1999-2000
 9. Ks. Robert WRÓBLEWSKI - Rektor w latach 2000-2002
 10. Ks. Wojciech MUSIAŁ - Rektor w latach 2002-2004
 11. Ks. Stanisław MIERZWA - Rektor w latach 2004-2011
 12. Ks. Robert BIELEŃ - Rektor od roku 2011

Oprac. ks. dr Robert Bieleń sdb