Powołania z Łosiówki

KS. MAREK DĄBEK SDB

Początek drogi życiowej ks. Marka Dąbka rozpoczął się na Osiedlu Robotniczym przy ul. Praskiej 67/9.

Urodził się 26 marca 1959 r. jako syn Krystyny i Adama Dąbek. Cała młodość ks. Marka była związana z środowiskiem przy ul. Praskiej oraz Oratorium Młodzieżowym Salezjanów z Łosiówki.

Tu dojrzewało jego powołanie do kapłaństwa. Będąc ministrantem i lektorem wolny czas spędzał w Oratorium bawiąc się i ucząc, jak to było wówczas w zwyczaju dzieci z Osiedla Robotniczego.

Przez 10 lat grał w Jasełkach wystawianych przez młodzież na scenie salezjańskiej.

Po ukończeniu Poligraficznej szkoły średniej w 1977 r. wstąpił do Nowicjatu Salezjańskiego w Kopcu.

Po rocznym pobycie w Nowicjacie rozpoczął studia formujące kapłańską, aby 10 lat później rozpocząć służbę dla Boga i ludzi. 16 czerwca 1988 r. w kościele parafialnym na Dębnikach diakon Marek Dąbek otrzymał świecenia Kapłańskie z rąk bpa Albina Małysiaka. Srebrny Jubileusz 25-lecia świeceń kapłańskich celebrował w niedzielę 23 czerwca 2013 o godz. 10-tej w Kościele na Łosiówce.

Droga kapłańska Księdza Marka wiedzie przez parafie salezjańskie (w nawiasach sprawowane funkcje):

  • Oświęcim (ekonom)
  • Lublin (wikariusz parafialny)
  • Rzeszów (dyrektor domu Zakonnego)
  • Szczyrk (kustosz Sanktuarium)

W Sanktuarium w Szczyrku doprowadził do koronacji koronami papieskimi Cudownego obrazu Matki Bożej Królowej Polski, Pani Beskidów. Korony papieskie Matki Bożej zostały poświęcone wśród tysięcy pielgrzymów 8 kwietnia 2008 r. przez Ojca Świętego Benedykta XVI na Placu Św. Piotra w Watykanie. Koronacja odbyła się 21 września 2008 roku W Szczyrku na Górce.

Obecnie pracuje w Staniątkach, w Ośrodku Rektoralnym  pod wezwaniem św. Wojciecha przy Sanktuarium koronowanej koronami papieskimi Matki Bożej Bolesnej, którym opiekują się siostry benedyktynki.


 

KS. KRZYSZTOF GOLBA SDB

Urodził się w 1971 r w Krakowie, gdzie wtedy mieszkali jego Rodzice wraz z dziadkami przy ulicy Praskiej. Potem na krótko rodzina przeprowadziła się do Stalowej Woli. Stamtąd Golbowie przeprowadzili się do Kielc, gdzie Krzysztof wraz z rodzicami spędził swoje dzieciństwo i młodość. Tam mieszkał na terenie parafii salezjańskiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, gdzie był ministrantem i lektorem. Jednak praktycznie wszystkie wakacje i ferie spędzał u dziadków w Krakowie.

W 1990 r. wstąpił do Nowicjatu Salezjańskiego w Kopcu. Kolejne lata to studia na Łosiówce z przerwą na asystencję w Kopcu i Oświęcimiu. W 1999 r przyjął święcenia kapłańskie i rozpoczął pracę w Przemyślu. W tym też roku Rodzice wrócili do Krakowa, gdzie mieszkają do dziś na ul. Praskiej. Ks. Krzysztof pracował jeszcze w Rzeszowie, Przyłękowie i w seminarium w Krakowie. Obecnie pracuje w Kielcach, w parafii gdzie się wychowywał. I tak historia jego życia zatoczyła krąg.


S. MAGDALENA FIGIEL STT

Należy do grupy osób konsekrowanych, które w lutym 2012 r. zainicjowały powstanie publicznego stowarzyszenie wiernych "Totus Tuus", erygowanego przez przez arcybiskupa Ezzati w Santiago (Chile). Zajmuje się filozofią. Studiowała na papieskim uniwersytecie San Dámaso w Madrycie, a tego lata 2015 r. wyjeżdża do Pittsburgha (Stany Zjednoczone), gdzie planuje kontynuować budowanie lokalnej Wspólnoty razem z trzema innymi konsekrowanymi z "Totus Tuus" i będzie pisać doktorat.

Jej rodzice od kilku lat zamieszkali na terenie naszej parafii, na ul. Pietrusińskiego.


 

O. JÓZEF WAJDA OCD

Urodził się 17 lipca 1969 r. w Łopusznej. Całe dzieciństwo i młodość był związany z parafią karmelitańską w Kluszkowcach jako ministrant i lektor. Po ukończeniu szkoły podstawowej podjął naukę w Niższym Seminarium Duchownym Ojców Karmelitów Bosych w Wadowicach. Po uzyskaniu matury wstąpił do Nowicjatu Karmelitów Bosych w Czernej. Po rocznym pobycie w nowicjacie rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym Karmelitów Bosych w Krakowie i Poznaniu, a po ich ukończeniu otrzymał święcenia diakonatu 28 października 1994 r. W dniu 20 maja 1995 r. otrzymał święcenia kapłańskie.

W sierpniu 1995 roku wyjechał do pracy na misje do Argentyny, gdzie pracuje do chwili obecnej.

Z Łosiówką związał się przez swoją najbliższą rodzinę, która przed kilkunasty laty przeprowadziła się na ul. Praską. Stąd o. Józef praktycznie co roku w ramach wakacji w Polsce odwiedza również naszą Wspólnotę Łosiówkowską.